Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 30, 2021 – Thờ Phượng Một Mình Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 30, 2021
Thờ Phượng Một Mình Chúa

“Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội.”
Ô-sê 10:2a

Ô-sê 10:1 dùng hình ảnh cây nho để chỉ về nước Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt, sinh trái trĩu cành nói lên sự giàu có thịnh vượng của họ. Nhưng càng được thịnh vượng, thay vì hết lòng thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài, họ lại càng làm ngược lại. Càng thêm thịnh vượng, dân Y-sơ-ra-ên càng lập thêm nhiều chỗ để thờ phượng tà thần Ba-anh. Nguyên nhân khiến người Y-sơ-ra-ên hành động như vậy vì họ đang làm tôi hai chủ: vừa thờ phượng Chúa, lại vừa thờ luôn thần Ba-anh. Dân Y-sơ-ra-ên không bỏ hẳn Đức Chúa Trời của tổ tiên họ. Họ thờ Ba-anh là vị thần của các dân tộc láng giềng vì họ tưởng thần Ba-anh cho họ sự giàu có. Chúa đã cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ô-sê “Thật nó chưa từng nhìn biết rằng chính ta là Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho Ba-anh.” (Ô-sê 2:8). Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm điều răn của Chúa “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Vì sự làm tôi hai chủ của dân Y-sơ-ra-ên cho nên Chúa phán “Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội.” (Ô-sê 10:2a).

Bạn có đang thờ phượng “thần tượng” nào ngoài Chúa không? “Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24)

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đã yêu con, cứu chuộc con và ban cho con tất cả mọi phước hạnh. Xin Chúa cho con tiếp tục tôn cao Danh Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-la-chi 1-4.

 401 total views,  1 views today