Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 7, 2023 – Trao Sự Lo Lắng Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 7, 2023
Trao Sự Lo Lắng Cho Chúa

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Ma-thi-ơ 11:28-30

Kinh Thánh cho biết bí quyết chúng ta có thể cất bỏ gánh nặng để nhận được sự yên nghỉ của Chúa. Chúa Giê-xu mời gọi: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Chúng ta có một Cứu Chúa yêu thương cho phép chúng ta trút bỏ sự mệt mỏi và gánh nặng của chúng ta lên Ngài. Có nhiều điều trong đời sống làm cho chúng ta mệt mỏi, nặng gánh ngay cả những lễ nghi và luật lệ tôn giáo do con người đặt ra. Thay thế cho gánh nặng, Chúa ban cho chúng ta sự bình an và yên nghỉ của Chúa. Trong Chúa Giê-xu chúng ta mang ách của Chúa vì ách ân sủng của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng vì gánh nặng tội lỗi của chúng ta được Chúa mang lấy. Muốn được yên nghỉ, chúng ta không nhờ vào công sức riêng của mình nhưng cùng mang ách với Chúa. Mang ách của Chúa để được yên nghỉ khỏi những gánh nặng tội lỗi, những tranh chiến, sợ hãi, căng thẳng trong nội tâm hoặc bất cứ sự lo lắng nào trong cuộc sống. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).

Lãnh vực, gánh nặng hay điều lo lắng nào trong cuộc sống của bạn cần giao cho Chúa hôm nay?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng, nâng đỡ con trong sự lo lắng, mệt mỏi và gánh nặng của con. Xin Chúa cho con tiếp tục mang ách của Chúa để tìm được sự yên nghỉ vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 191 total views,  1 views today