Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 16, 2022 – Lẽ Thật Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 16, 2022
Lẽ Thật Của Chúa

“Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình.”
Ê-phê-sô 6:14

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu phải trang bị những khí giới Chúa đã ban cho để phòng vệ và tấn công kẻ thù là ma quỷ. Khí giới đầu tiên mà Phao-lô nói đến là “Hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng.” (Ê-phê-sô 6:14a). Lẽ thật là chân lý của Chúa. Ma quỷ tấn công Cơ-đốc-nhân bằng những lời nói dối tinh xảo, đưa ra những lý lẽ gần giống với chân lý nên con người dễ bị mắc lừa. Nắm vững chân lý giúp chúng ta nhận ra lời nói dối của ma-quỷ. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta – thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi và Sa-tan, thoát khỏi sự tấn công của cái chết và sự hủy diệt, thoát khỏi quyền lực của kẻ thù của linh hồn chúng ta, được tự do sống như Đức Chúa Trời đã định cho con người sống – hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài và ngợi khen danh thánh của Ngài. “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát các ngươi được tự do.” (Giăng 8:32 BD2011). Giữa một thế gian đầy dối trá, tăm tối do ma-quỷ điều khiển, con dân Chúa thuộc về ánh sáng, được thắt chặt bằng nịt lưng chân lý của Chúa để chống trả lại với ma-quỷ. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

Bạn có thắt lưng mình bằng dây nịt chân lý của Chúa để sẵn sàng chống trả lại sự dối trá của ma-quỷ không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Xin Chúa cho con liên lục thắt chặt chính mình bằng lẽ thật của Chúa để chống trả lại sự dối trá của ma-quỷ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 7-10

 284 total views,  1 views today