Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 23, 2022 – Kiên Trì Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 23, 2022
Kiên Trì Cầu Nguyện Trong Thử Thách

“Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.”
Thi Thiên 88:2

Thi thiên 88 mô tả sự cô đơn, kinh hoàng và tuyệt vọng mà tác giả Thi Thiên này đã trải qua từ khi còn trẻ cho đến khi về già. Thi Thiên 88 là bài thơ buồn nhất trong tất cả Thi Thiên! Thi Thiên 88 kết thúc bằng những lời nghiệt ngã, “Người quen của con bây giờ chỉ là bóng tối.” (Thi Thiên 88:18 BD2011). Mặc dù đang gặp sự thử thách hoạn nạn đến tột cùng, cả bài thơ nói lên sự kiên nhẫn bám víu vào Chúa của tác giả trong hoạn nạn, đau đớn về vật chất lẫn tinh thần. Qua suốt Thi Thiên 88 chúng ta thấy sự trung kiên cầu nguyện của tác giả với Chúa là sự an ủi vô cùng trong những giây phút tối tăm của cuộc đời. Thi Thiên 88 bắt đầu với lời cầu nguyện khẩn thiết của tác giả: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi Thiên 88:1-2). Giữa bài thơ tác giả vẫn tiếp tục hướng về Chúa trong sự kêu cầu: “Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn; Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài, Và giơ tay lên hướng cùng Ngài.” (Thi Thiên 88:9). Dù Chúa chưa trả lời, tác giả vẫn kiên trì đến với Chúa và trông cậy hoàn toàn nơi Ngài. “Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài; Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 88:13).

Trong sự thử thách hoạn nạn cùng cực bạn có tiếp tục cầu nguyện tương giao với Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con không có sự hy vọng nào ngoài Chúa. Xin Chúa cho con luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa vì Ngài là nơi nương tựa vững chắc của con khi con trải qua những sự thử thách hoạn nạn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 32-33

 296 total views,  1 views today