Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 9, 2022 – Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 9, 2022
Làm Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời

“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”
1 Giăng 2:17

Quan điểm của con người về thế gian hoàn toàn đối nghịch với quan điểm của Đức Chúa Trời. Con người nghĩ rằng mọi thứ trên thế gian sẽ tiếp tục vĩnh viễn, nhưng Chúa đã định rằng thế gian, với tất cả những đam mê và ham muốn, sẽ qua đi. “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (1 Giăng 2:17). Chúng ta không nên bám víu vào những điều thoáng qua của cuộc sống. Chúng ta nên coi nhẹ mọi thứ của thế gian này. Những theo đuổi viển vông trong thế gian này và những thú vui lừa dối của cuộc sống mà chúng ta từng ‘tận hưởng’ sẽ biến mất trong ký ức của chúng ta theo dòng thời gian ngày càng tăng, khi chúng ta phát hiện ra những điều trên thế gian đang trôi qua một cách hư vô. Vua Sa-lô-môn với tất cả vinh quang và sự giàu có của mình đã nhận ra sự thật quan trọng khi ông kêu lên, “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” (Truyền Đạo 1:2). Đối lại với sự qua đi của thế gian là sự tồn tại vĩnh viễn của những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế gian tinh vi đầy quyến rũ đang lôi cuốn Cơ-đốc-nhân ra khỏi con đường thánh khiết vĩnh viễn của Đức Chúa Trời. Những ham muốn xác thịt và niềm kiêu hãnh của cuộc sống là vô ích và giả dối, nhưng những điều đến từ Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và tồn tại mãi mãi. 

Bạn có đang theo đuổi những giá trị vĩnh hằng của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng thế gian này sẽ qua đi, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn Chúa mới còn lại đời đời. Xin cho con luôn theo đuổi những giá trị vĩnh hằng của Chúa và sống vâng theo ý muốn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 43-46

 299 total views,  4 views today