Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 13, 2022 – Vui Mừng Trong Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 13, 2022
Vui Mừng Trong Thử Thách

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.”
Gia-cơ 1:2

Gia-cơ bắt đầu thơ gởi cho các tín hữu với một mạng lệnh: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.” (Gia-cơ 1:2). Câu Kinh Thánh này không phải khuyên chúng ta hãy vui mừng khi gặp những sự thử thách nhưng từ “coi” có nghĩa là “đánh giá.” Gia-cơ khuyến khích Cơ-đốc-nhân đánh giá cách nhìn khi ở trong sự thử thách. Ông kêu gọi các tín đồ xem xét các thử thách theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên chuẩn bị và luôn cảnh giác khi một thử thách bất ngờ ập đến. Thử thách hay thử nghiệm là một phần của kinh nghiệm theo Chúa. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b). Khi ở trong sự thử thách, chúng ta có thể chọn một trong hai con đường. Chúng ta có thể tìm cách chiến đấu bằng chính sức mình, tự hỏi liệu Chúa có thực sự quan tâm đến chúng ta hay không – hoặc chúng ta có thể biết chắc rằng Chúa đang hoàn toàn kiểm soát từng chi tiết một và coi đó là niềm vui thuần khiết. Chúng ta nhận biết những thử thách khác nhau Đức Chúa Trời sử dụng để huấn luyện đời sống đức tin của chúng ta, gia tăng sự phụ thuộc của chúng ta vào Chúa, và đưa chúng ta đến gần hơn với sự trưởng thành thuộc linh. Gia cơ viết tiếp “vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:3-4).

Bạn có thái độ nào khi đối diện với các thử thách trong cuộc sống?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã cứu con và đang thánh hóa đời sống con để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con hiểu biết mục đích của những sự thử thách trong đời sống để có sự vui mừng trọn vẹn vì biết chắc Chúa luôn quan tâm đến con và có chương tình tốt đẹp cho đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 5-7

 210 total views,  1 views today