Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 21, 2023 – Tránh Xa Những Triết Lý của Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 21, 2023
Tránh Xa Những Triết Lý của Thế Gian

“Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.”
Cô-lô-se 2:8

Trong Hội Thánh Cô-lô-se có một số giáo sư giả kết hợp triết lý Hy-lạp và chủ nghĩa luật pháp của người Do-thái để quyến rũ nhiều người quay lưng lại với Đấng Christ, đi theo những điều tầm thường, vô giá trị từ dị giáo. Sứ-đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu Cô-lô-se rằng “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2:8). Sứ-đồ Phao-lô khuyên dạy Cơ-đốc-nhân hãy chống lại sự lừa dối bởi những sự dạy dỗ và triết lý sai lầm không bắt nguồn từ Đấng Christ. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những triết lý trống rỗng và sai lầm của thế gian trái với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta nên nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn và áp dụng những lời dạy dỗ trong Thánh Kinh vào cuộc sống của mình. Hãy luôn nhớ rằng không có gì thay thế được Đấng Christ và sự đầy đủ ở trong Ngài. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những thông tin nghe rất êm tai và với mục đích thu hút bản ngã xác thịt khiến chúng ta xa rời sự thật. Đó là lý do tại sao sứ-đồ Phao-lô nài khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se và tất cả các Cơ-đốc-nhân: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:6-7).

Bạn có bảo vệ tấm lòng và tâm trí của mình khỏi những sự dạy dỗ sai lầm của thế gian bằng cách sống trong lẽ thật của Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được ở trong Đấng Christ. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và lẽ thật của Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 19-20

 220 total views,  1 views today