Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 27, 2024 – Chúa Không Lìa Bỏ Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 27, 2024
Chúa Không Lìa Bỏ Chúng Ta

“Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”
Hê-bơ-rơ 13:5

Tiền bạc, tài khoản trong ngân hàng, giá trị của chứng khoán, đầu tư có thể làm cho chúng ta giàu hoặc nghèo nhưng tiền không phải là vị thần tốt; nó không thể yêu chúng ta, nó cũng không thể cho chúng ta một cuộc sống vĩnh cửu. Lời Chúa phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa con; ta sẽ không bao giờ bỏ con.” Tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng sự tham tiền bạc, tin cậy vào tiền bạc thay vì tin cậy vào Chúa sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Lời Chúa khuyên chúng ta: “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được; vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10 BHĐ). Cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta nhưng luôn sẵn sàng chăm sóc, dạy dỗ chúng ta trong tình yêu tuyệt đối của Chúa.

Bạn có hoàn toàn tin cậy vào sự chăm sóc của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ lìa con, không bao giờ bỏ con. Cầu xin Chúa giúp con luôn thỏa lòng tin cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc, cung cấp của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 31-32

 114 total views,  1 views today