Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 28, 2024 – Chúa Không Hề Thay Đổi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 28, 2024
Chúa Không Hề Thay Đổi

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
Hê-bơ-rơ 13:8

Bạn có bao giờ cảm thấy thế giới đang chuyển động và quay cuồng quá nhanh đến mức khác hẳn ngày này sang ngày khác không? Thực tế đơn giản là chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ dường như đang thay đổi trước mắt chúng ta. Công nghệ phát triển nhanh đến mức những thiết bị đại diện cho công nghệ “mới” hôm nay sẽ lỗi thời trong vài tháng, vài năm. Không chỉ công nghệ thay đổi nhanh chóng mà còn văn hóa, chính trị, đạo đức và nhiều điều khác nữa. Giữa thế giới luôn thay đổi này, thật an tâm và quý báu khi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một điều không bao giờ thay đổi – đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu! “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Đây thật là một tin tốt lành trong một thế giới mà mọi thứ đang thay đổi với tốc độ chóng mặt! Chúa Giê-xu Christ là Đấng duy nhất không bao giờ thay đổi, trong tất cả thời gian, không gian và thời đại. Chúng ta không phải sống trong một tâm trạng bất an vì Chúa Giê-xu không hề thay đổi – hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi. Cầu xin Chúa giúp con luôn vững an sống trong Chúa giữa một thế giới luôn luôn thay đổi này. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 35

 112 total views,  1 views today