Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 28, 2022 – Chúa Tiếp Trợ Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 28, 2022
Chúa Tiếp Trợ Tôi

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”
Thi Thiên 121:1-2

Thi Thiên 121 là một trong những “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” được hát bởi những người hành hương đến Giê-ru-sa-lem. Hai câu của bài ca mở đầu tạo thành một câu hỏi và câu trả lời đầy chất thơ: “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi-thiên 121:1–2). Khi người viết Thi Thiên 121 leo lên những ngọn đồi trên đường đến Giê-ru-sa-lem, ông khẳng định rằng Chúa, Đấng tạo dựng trời và đất là nguồn trợ giúp duy nhất của ông. Thi Thiên 121 cho biết lòng tin cậy của người Do Thái vào Đức Chúa Trời là Đấng chăm sóc Y-sơ-ra-ên và che chở dân Ngài khỏi mọi nguy hại. Thi Thiên này cũng là lời tuyên bố chung của Cơ-đốc-nhân về sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng bảo vệ và che chở cho cuộc hành trình của cuộc đời. “Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.” (Thi Thiên 121:3). Dù chúng ta đang phải đối mặt với những mối đe dọa về thể xác hay linh hồn, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi Thiên 46:1).

Bạn có vững tin hoàn toàn vào sự tiếp trợ của Chúa là Đấng dựng nên trời và đất hay vẫn còn lo âu trong cuộc sống?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tiếp trợ cho con. Xin Chúa cho con luôn có lòng vui mừng, bình an, và vững bước vì biết Ngài là Đấng dựng nên trời và đất đang ở cùng và giúp đỡ con trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 18-22

 306 total views,  1 views today