Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 20, 2023 – Hãy Yêu Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 20, 2023

Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Yêu Thương
Hãy Yêu Nhau

“Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”
Giăng 15:12

Khi Chúa Giê-xu giáng sanh, Ngài đã ban cho chúng ta một loại tình yêu đặc biệt. Tình yêu “agape” là tình yêu vô điều kiện hay còn được gọi là “tình yêu mặc dầu”. Mặc dầu chúng ta như thế nào Chúa vẫn yêu chúng ta. Con người không thể nào có tình yêu thuộc linh thuần khiết của Chúa. Chúng ta chỉ có được tình yêu của Chúa khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng và trở thành con của Chúa. Đức Thánh Linh sẽ vào lòng và cho chúng ta có sự yêu thương của Chúa. “Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:5). Sứ đồ Giăng nhấn mạnh trong 1 Giăng 4 rằng chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước. Chỉ bởi Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước, chúng ta mới có thể yêu Ngài và yêu thương người khác. Chúa Giê-xu dạy: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Hành động yêu thương nhau sẽ cho những người chung quanh biết chúng ta thật sự là môn đồ của Chúa Giê-xu.

Dấu hiệu nào trong đời sống bạn xác nhận bạn thật sự là môn đồ của Chúa? “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa vì tình yêu thương vô điều kiện Ngài dành cho con. Xin cho con yêu những người chung quanh như Chúa đã yêu con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Giăng 1-3

 116 total views,  2 views today