Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 16, 2022 – Tình Yêu Thật Gây Dựng Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 16, 2022
Tình Yêu Thật Gây Dựng Nhau

“Sự hiểu biết dễ sinh ra kiêu ngạo, còn tình yêu mới thật sự xây dựng.”
1 Cô-rinh-tô 8:1b (BD2011)

Sứ-đồ Phao-lô đã viết thư Cô-rinh-tô thứ nhất để trả lời những câu hỏi của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô về các vấn đề đang làm cho họ hoang mang vì có những nhóm tín hữu trong Hội Thánh dựa vào sự hiểu biết riêng để cho mình là đúng hoặc để phô trương kiến thức. Sứ-đồ Phao-lô nói rằng những người này tưởng rằng mình hiểu biết nhưng thật sự họ chưa biết điều họ đáng phải biết đó là “Sự hiểu biết dễ sinh ra kiêu ngạo, còn tình yêu mới thật sự xây dựng.” (1 Cô-rinh-tô 8:1b). Kiến thức rất cần nhưng kiến thức không phát xuất từ tình yêu thương thì sinh ra kiêu ngạo thuộc linh. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định “dù tôi biết hết mọi sự nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2). Khi sự hiểu biết được dẫn dắt bởi tình yêu thương thì mới có thể gây dựng lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta đồng cảm với người khác, tình yêu thương hướng dẫn chúng ta sử dụng kiến thức của chúng ta trong tinh thần gây dựng nhau.

Hành động của bạn được thúc đẩy bởi tình yêu hay chỉ bằng kiến thức?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con sử dụng sự hiểu biết và kiến thức trong tình yêu thương để gây dựng lẫn nhau. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 8-9

 328 total views,  3 views today