Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 24, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 24, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 1)

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Cầu xin Chúa giúp chúng ta “yêu người lân cận” như Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta “khi chúng ta còn là người có tội.” Chúa không đợi chúng ta sạch hết tội lỗi rồi mới tỏ lòng yêu chúng ta. Chúa không lên án chúng ta và từ bỏ chúng ta. Chúa yêu chúng ta và từ bỏ thiên đàng vinh quang đến nơi trần gian “để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10). Mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời là ban Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời chịu chết “để cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Chúa để yêu những người lân cận như Ngài đã yêu chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta chú tâm vào những hành động tội lỗi của người lân cận và yêu thương họ để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn trở về cùng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận không lên án những người lân cận. Thay vào đó, chúng ta chú tâm vào những hành vi cư xử không đẹp lòng Chúa của họ và giúp họ biết bước đi với Thánh Linh để được biến đổi trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta yêu người lân cận để nói lên sự thật trong tình yêu thương: “Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu.” (Ê-phê-sô 4:15).

Tất cả con người đều là tội nhân và không dễ yêu! Bạn bày tỏ tình yêu của Chúa cho người lân cận như thế nào? Bạn luôn muốn “tấn công cá nhân” vì không “yêu nỗi” con người của họ hay chú tâm vào hành vi cư xử của họ hầu có thể giúp họ trở về cùng Chúa để nhận được sự tha thứ và biến đổi?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con khi con còn đang là người có tội. Xin Chúa giúp con yêu những người lân cận như Chúa yêu con. Xin Chúa giúp con tránh sự lên án, xét đoán người lân cận nhưng chú tâm vào những “hành vi cư xử” tội lỗi của họ và nhờ ơn Chúa giúp con nói cho họ biết trong tình yêu thương. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng lời nói của con và lòng của người nghe để họ thấy được sự thật và đến với Chúa để được tha thứ và được sự biến đổi. A-men.  

 445 total views,  1 views today