Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 31, 2021 – Cựu Ước Tiên Báo Về Sự Chết Của Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 31, 2021

Cựu Ước Tiên Báo Về Sự Chết Của Chúa Giê-xu

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Ê-sai 53:6

Trong suốt Kinh Thánh Cựu Ước, lời hứa về Đấng Mê-si được tiên tri một cách rõ ràng. Từ Sáng thế ký đến Ma-la-chi, có hơn 300 lời tiên tri chi tiết về sự giáng sinh, thương khó, sự chết, phục sinh, thăng thiên và tái lâm của Chúa Giê-xu. Những lời tiên tri của Đấng Mê-si rõ ràng về Chúa Jesus Christ là người duy nhất đã từng sống trên trái đất này đã ứng nghiệm hoàn toàn tất cả các lời tiên tri. Trong số những lời tiên tri chính xác trong Kinh Thánh Cựu Ước có liên quan đến cái chết của Đấng Mê-si, Thi thiên 22 và Ê-sai 53 là nổi bật hơn cả. Thi Thiên 22 hoàn toàn chính xác về những dự đoán về sự sự chết của Chúa Giê-xu một ngàn năm trước khi Ngài bị đóng đinh: Tay và chân Ngài “bị đâm thủng” (Thi Thiên 22:16; Giăng 20:25). Xương của Đấng Mê-si sẽ không bị vỡ (chân của một người thường bị đánh gãy sau khi bị đóng đinh để khiến họ chết nhanh hơn) (Thi thiên 22:17; Giăng 19:33). Con người sẽ bắt thăm chia nhau áo của Đấng Mê-si (Thi Thiên 22:18; Ma-thi-ơ 27:35). Ê-sai 53, thường được gọi là lời tiên tri “Người đầy tớ chịu khổ”, cũng nêu rõ sự chết của Đấng Mê-si vì tội lỗi của dân sự Ngài. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-xu được sinh ra, Ê-sai cung cấp chi tiết về sự sống và cái chết của Ngài. Đấng Mê-si sẽ bị từ chối (Ê-sai 53:3; Lu-ca 13:34). Đấng Mê-si sẽ bị giết như một sinh tế thay thế cho tội lỗi của dân sự Ngài (Ê-sai 53:5–9; 2 Cô-rinh-tô 5:21). Đấng Mê-si sẽ im lặng trước mặt những kẻ tố cáo Ngài (Ê-sai 53:7; 1 Phi-e-rơ 2:23). Đấng Mê-si sẽ được chôn cất với người giàu (Ê-sai 53:9; Ma-thi-ơ 27:57–60). Đấng Mê-si sẽ ở cùng tội phạm trong sự chết của Ngài (Ê-sai 53:12; Mác 15:27).

Chúa Giê-xu đã nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái trong khi Ngài ở nơi trần gian, “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (Giăng 5:39). Bạn có thật sự tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si được Thánh Kinh Cựu Ước tiên báo không? Bạn có đang trông chờ Đấng Mê-si sẽ trở lại như lời Thánh Kinh báo trước không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si đã đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho con như Lời Thánh Kinh tiên báo. Xin Chúa cho con tiếp tục sốt sắng loan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài trong thời gian chờ đợi sự trở lại của Chúa. A-men.

 537 total views,  1 views today