Phát Thanh Tin Lành Bay Area

Chương Trình NgàyTiết Mục 
Sunday, January 24, 2021Câu Chuyện Phúc Âm:
"Suy Tư Đầu Năm"
Mục Sư Nguyễn Thỉ

Câu Chuyện Gia Đình:
"Mới và Cũ"
Minh Nguyên

Dưỡng Linh:
"Sống Khiêm Nhu Hạ Mình"
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
Sunday, January 17, 2021Câu Chuyện Phúc Âm:
"Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống"
Mục Sư Nguyễn Thỉ

Câu Chuyện Gia Đình:
"Đời Sống Gia Đình Trong Đại Dịch"
Minh Nguyên

Dưỡng Linh:
"Con Người Bề Trong"
Mục Sư Đặng Thế Quân
Sunday, January 10, 2021Câu Chuyện Phúc Âm:
"Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?"
Mục Sư Nguyễn Thỉ

Câu Chuyện Gia Đình:
"Ý Nghĩa Đời Sống"
Minh Nguyên

Dưỡng Linh:
"Qua Đời Sẽ Đến Đâu?"
Mục Sư Nguyễn Thọ Tuyên
Sunday, January 3, 2021Câu Chuyện Phúc Âm:
"Nhớ Trước Quên Sau"
Mục Sư Nguyễn Thỉ

Câu Chuyện Gia Đình:
"Hành Trang Cho Năm Mới"
Minh Nguyên

Dưỡng Linh:
"Sự Bình An Thật"
Mục Sư Samuel Ông Hiền
Sunday, December 27, 2020Câu Chuyện Phúc Âm:
"Bình An"
Mục Sư Nguyễn Thỉ

Câu Chuyện Gia Đình:
"Trường Ca Messiah"
Minh Nguyên

Dưỡng Linh:
"Sống Đẹp Lòng Chúa"
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
Sunday, December 20, 2020Câu Chuyện Phúc Âm:
"Vui Mừng"
Mục Sư Nguyễn Thỉ

Câu Chuyện Gia Đình:
"Quà Giáng Sinh Cho Cha"
Minh Nguyên

Dưỡng Linh:
"Tôn Thờ Chân Chúa"
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

 4,217 total views,  2 views today