Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 30, 2021 – Lời Chúa và Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 30, 2021
Lời Chúa và Cầu Nguyện

“Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, Lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.”
Châm Ngôn 28:9

Lời Chúa và Cầu Nguyện đi chung với nhau. Châm Ngôn 28:9 cho chúng ta biết “Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, Lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.” Lời Chúa qua Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta biết những tội kín giấu không đẹp lòng Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Những tội lỗi làm cản trở mối tương giao với Chúa và ngăn cản Chúa trả lời cầu nguyện của chúng ta. “Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện, Ta che mắt ta khỏi các ngươi; Dù khi các ngươi cầu nguyện nhiều, Ta sẽ chẳng nghe. Tay các ngươi đầy máu.” (Ê-sai 1:15 BDM). Thi Thiên 66:17 chép “Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.” Nhưng, “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi Thiên 66:18). Nếu tội lỗi vẫn còn ở trong lòng của chúng ta, Lời Chúa hứa “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Khi chúng ta đọc và vâng phục Lời Chúa chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý Chúa. Lời Chúa hứa: “Chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.” (1 Giăng 3:22). Lời Chúa ở trong chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa. “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (Giăng 15:7).

Bạn có đọc và áp dụng Lời Chúa trong đời sống không? Bạn có biết Chúa nghe lời cầu nguyện của bạn khi bạn cầu nguyện theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa và Đức Thánh Linh để con biết được ý Chúa. Xin Chúa cho con luôn ở trong Chúa và Lời Ngài ở trong con để lời cầu nguyện của con được Ngài lắng nghe. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 30: Xin đọc Truyền Đạo 9-12
Thứ Bảy July 31: Xin đọc Nhã Ca 1-8
Chúa Nhật August 1: Xin đọc Ê-sai 1-4

 13 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 29, 2021 – Chúa Định Đoạt Mọi Sự

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 29, 2021
Chúa Định Đoạt Mọi Sự

“Người ta bắt thăm trong vạt áo, Nhưng Chúa định đoạt mọi sự.”
Châm Ngôn 16:33 (BD2011)

Con người thường cho những việc xảy ra trên thế gian là do may mắn hay hên xui. Thế vận hội đang diễn ra tại Nhật Bản cho thấy có những lực sĩ rất giỏi nhưng bị thua vì lý do thình lình bị bệnh, hoặc bị vấp ngã khi gần đến đích. Người học giỏi nhưng thi không đậu thì đổ lỗi cho học tài thi phận. Châm Ngôn 16:33 cho biết một phương cách định đoạt kết quả trong thời Vua Sa-lô-môn là sự bắt thăm. Phương pháp bắt thăm này được coi như là sự may rủi. May mắn thì thắng, xui xẻo thì thua! Dầu là một cuộc bắt thăm, Lời Chúa nói kết quả là do Chúa định đoạt. Chúa là Đấng Cầm Quyền Tể Trị tất cả mọi việc trong vũ trụ, việc lớn cũng như việc nhỏ. Chúa phán trong Ma-thi-ơ 10:29-31: “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.” Tất cả vua, tổng thống, chính phủ trên thế gian cũng ở dưới sự định đoạt của Chúa. “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm Ngôn 21:1).

Bạn có biết Chúa định đoạt từng chi tiết một trong đời sống bạn không? Những điều xảy ra trong đời sống bạn không phải vì may mắn hay hên xui nhưng tất cả ở trong chương trình của Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự chăm sóc, tể trị của Chúa trên đời sống con. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự tin cậy hoàn toàn vào Chúa và thỏa lòng với những điều Chúa định đoạt cho con. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Truyền Đạo 5-8.

 15 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 28, 2021 – Kiêu Ngạo Dẫn Đến Bại Hoại

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 28, 2021
Kiêu Ngạo Dẫn Đến Bại Hoại

“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.”
Châm Ngôn 16:18

Trong sách Châm Ngôn có nhiều câu nói về sự nguy hiểm của tấm lòng kiêu ngạo. Châm Ngôn 16:18 cho biết “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” Các câu châm khôn khác cũng khuyến cáo “Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao.” (Châm Ngôn 18:12a); “Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa.” (Châm Ngôn 11:2a); “Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống.” (Châm Ngôn 29:23a). Kiêu ngạo là tội đầu tiên đã xảy ra và từ đó phát sinh ra các tội lỗi khác. Sa-tan bị ném ra khỏi thiên đàng bởi vì sự kiêu ngạo của nó (Ê-sai 14:12-15). A-đam và Ê-va cũng đã phạm tội vì sự kiêu ngạo. Tất cả tội lỗi bắt đầu bằng sự kiêu ngạo không vâng phục Chúa. Sự kiêu ngạo của con người phát lộ dưới nhiều hình thức: tự ái, tự hào, kiêu hãnh, tự tôn, tự ti, khoe khoang v.v… Bản chất thật của sự kiêu ngạo là tự tôn thờ chính mình. Châm Ngôn 6:16 cho biết: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc.” Điều đầu tiên trong danh sách Chúa ghét là “Con mắt kiêu ngạo.” (Châm Ngôn 6:17a). Chúng ta nên nhớ rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5b). Ngược lại với những điều tai hại của sự kiêu ngạo, các câu Châm Ngôn cho chúng ta biết những ơn phước Chúa ban cho người khiêm nhường. “Sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.” (Châm Ngôn 18:12); “Sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường.” (Châm Ngôn 11:2); “Ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh.” (Châm Ngôn 29:23).

Bạn có đang bước đi trong sự khiêm nhường trước mặt Chúa không? Bạn có dâng sự vinh quang cho Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, nguyện mọi sự vinh quang thuộc về Chúa vì chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận sự tôn thờ. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự khiêm nhường đầu phục Chúa và làm sáng Danh Ngài. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Truyền Đạo 1-4.

 18 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 27, 2021 – Con Đường Duy Nhất Dẫn Đến Sự Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 27, 2021
Con Đường Duy Nhất Dẫn Đến Sự Sống

“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”
Châm Ngôn 14:12

Hai lần trong sách Châm Ngôn vua Sa-lô-môn đã khuyến cáo “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (Châm Ngôn 14:12, 16:25). Hai câu này được Sa-lô-môn đặt giữa hai phân đoạn nói về bản chất con người luôn tự cho mình khôn ngoan và làm theo ý riêng. Những người này tưởng rằng mình đang đi trên con đường tốt đẹp nhưng cuối cùng những con đường rộng rãi này dẫn đến sự chết. Câu cuối cùng của sách Các Quan Xét chép trong thời kỳ “không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.” (Các Quan Xét 21:25). Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời là qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

Bạn đang đi trên con đường nào? Con đường theo sự khôn ngoan riêng hay con đường lẽ thật và sự sống duy nhất là Chúa Giê-xu?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống. Cảm tạ Chúa đã ban cho con sự cứu rỗi và được trở thành con của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục nói về Chúa cho những người còn đi trong con đường riêng của mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 27-31.

 20 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 26, 2021 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 26, 2021
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Lời khuyên khôn ngoan của Sa-lô-môn trong Châm Ngôn 4:23 liên quan đến tấm lòng: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”  Câu này cho chúng ta thấy sự quan trọng của tấm lòng vì từ tấm lòng phát xuất ra các nguồn sự sống. Chúa Giê-xu nhắc lại chân lý này như sau: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” (Ma-thi-ơ 15:19). Nếu chúng ta cẩn thận, gìn giữ tấm lòng cho trong sạch, chúng ta sẽ có đời sống đẹp lòng Chúa. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm điều này nên ông đã cầu nguyện sau khi phạm tội cùng Chúa: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi Thiên 51:10). Vua Đa-vít cũng cầu khẩn “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24).

Lòng bạn đang ở trong tình trạng nào trước mặt Chúa? Bạn có cẩn thận giữ tấm lòng để đời sống bạn thánh sạch và từ tấm lòng tuôn tràn những hành động vinh hiển Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con và tha tội của con. Xin Chúa Thánh Linh giúp con cẩn thận giữ tấm lòng của con cho được thánh sạch và cho con có đời sống làm sáng Danh Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 23-26.

 18 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 23, 2021 – Sự Khôn Ngoan Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 23, 2021
Sự Khôn Ngoan Của Chúa

“Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.”
Châm Ngôn 3:19

Vào ngày 11 và 20 tháng 7 vừa qua, hai tàu vũ trụ của hai hãng tư nhân Virgin Galactic và Blue Origin lần đầu tiên đã chở du khách bay lên không gian cận quỹ đạo để các du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh vũ trụ bao la và ở trong trạng thái không trọng lực trong vài phút đồng hồ. Phim ảnh của hai chuyến bay lịch sử này đã được trực tiếp truyền hình về trái đất. Khi xem vũ trụ của Chúa tạo dựng chúng ta cảm nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa thật quyền năng và khôn ngoan. Cách đây 3000 năm, vua Sa-lô-môn đã minh chứng sự khôn ngoan và thông sáng của Đức Chúa Trời qua sự tạo dựng nên trái đất và vũ trụ. Trong Châm Ngôn 3:19, vua Sa-lô-môn xác nhận “Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.” Gióp là sách cổ nhất của Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết “Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.” (Gióp 26:7). Nhìn vào những tạo vật của Đức Chúa Trời chúng ta nhận biết Chúa là Đấng Vĩ Đại đáng được tôn thờ. Thi Thiên 19:1 tuyên bố “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Chúng ta không cần bay xa vào không gian để biết sự khôn ngoan của Chúa. Vua Đa-vít là cha của vua Sa-lô-môn khi chưa có các kỹ thuật y học tinh vi đã được Thánh Linh soi dẫn để viết “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:13-14).

Bạn có hết lòng tin nhận và thờ phượng Chúa là Đấng Khôn Ngoan Thông Sáng tạo dựng nên vũ trụ và chính bạn chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa soi sáng cho con biết Ngài là Đấng Khôn Ngoan Thông Sáng. Xin Chúa cho con luôn có đời sống và hành động thờ phượng xứng đáng đẹp lòng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 23: Xin đọc Châm Ngôn 12-15
Thứ Bảy July 24: Xin đọc Châm Ngôn 16-19
Chúa Nhật July 25: Xin đọc Châm Ngôn 20-22

 35 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 22, 2021 – Hết Lòng Tin Cậy Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 22, 2021
Hết Lòng Tin Cậy Chúa

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”
Châm Ngôn 3:5-6

Lòng tin cậy Chúa thật là quan trọng nhưng cũng khó thực hiện một cách hết lòng. Con người luôn luôn muốn nương cậy vào chính mình hoặc là những phương tiện mình có. Vua Sa-lô-môn biết điều này nên ông khuyên “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Muốn hoàn toàn tin cậy Chúa, trước tiên chúng ta phải nhận biết Ngài. Khi biết Chúa là Đấng Quyền Năng và Khôn Ngoan để dẫn dắt chúng ta, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Thi Thiên 20:7 chép “Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” Qua Lời Chúa chúng ta biết Chúa càng hơn và chúng ta hết lòng tin cậy “Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20 BDM). Trong mọi hoàn cảnh chúng ta hết lòng tin cậy Chúa. Lời Chúa hứa “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” (Giê-rê-mi 17:7).

Bạn có hết lòng tin cậy Chúa và để Ngài hướng dẫn cuộc đời bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết Chúa nhiều hơn qua sự suy gẫm Lời Chúa để con hết lòng tin cậy Chúa. Xin cho con không nương cậy vào sự thông sáng của con nhưng tin cậy vào sự dẫn dắt khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 8-11.

 25 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 21, 2021 – Đức Chúa Trời Ban Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 21, 2021
Đức Chúa Trời Ban Sự Khôn Ngoan

“Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.”
Châm Ngôn 2:6

Trong chương 2 của sách Châm Ngôn, Vua Sa-lô-môn đưa ra nhiều ích lợi của sự khôn ngoan đến từ Chúa. Điều quý báu lớn nhất là sự khôn ngoan từ Chúa dẫn đến sự thỏa mãn, vui thích trong lòng. “Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích.” (Châm Ngôn 2:10). Chúa ban sự khôn ngoan cho chúng ta qua Lời Chúa. Điều kiện để nhận được sự khôn ngoan được Sa-lô-môn cho biết qua những từ “nếu” trong câu 1 đến câu 4: “Hỡi con, NẾU con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con, Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng; Phải NẾU con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, NẾU con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí.” (Châm Ngôn 2:1-4). Nếu chúng ta thực hành những điều kiện Sa-lô-môn đưa ra thì “Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.” (Châm Ngôn 2:5-6).

Bạn có tìm kiếm sự khôn ngoan và tri thức của Chúa như tìm kiếm tiền bạc hay kho báu không? Đây chỉ là sự so sánh để chúng ta nhận ra không điều gì quý báu bằng sự khôn ngoan và tri thức từ Chúa. Chúa Giê-xu phán rằng: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Tạ ơn Chúa cho con học hiểu về ích lợi của sự khôn ngoan Chúa ban. Xin cho con không tìm kiếm sự khôn ngoan của thế gian nhưng luôn suy gẫm Lời Chúa để biết khôn ngoan đầu tư vào những điều có giá trị vĩnh cửu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 4-7

 26 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 20, 2021 – Khởi Đầu Sự Tri Thức

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 20, 2021
Khởi Đầu Sự Tri Thức

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.”
Châm Ngôn 1:7

Vua Sa-lô-môn, trước giả của sách Châm Ngôn là người có sự khôn ngoan vượt trên hết thảy những người sống trên thế gian xưa nay vì sự khôn ngoan ông có do Đức Chúa Trời ban cho. Chúa ban cho vua Sa-lô-môn sự khôn ngoan và tri thức khi ông sống kính sợ Chúa. Bắt đầu sách Châm Ngôn, vua Sa-lô-môn đã xác định “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức.” Nhờ sợ khôn ngoan và tri thức Chúa ban, con người biết phân biệt các lời thông sáng (câu 2), nhận lãnh những sự dạy dỗ khôn ngoan (câu 3), người đơn sơ trở nên khôn ngoan và người trẻ được thêm tri thức (câu 4). Khi con người sống kính sợ Chúa thì đó là khởi đầu của sự lắng nghe Lời Chúa để thêm sự hiểu biết về Chúa và làm theo các lời khuyên dạy quý báu của Ngài. Ngược lại với người khôn ngoan là người ngu muội, họ “khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” Thi Thiên 14:1 cho biết “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” Người khôn ngoan là người đặt Chúa ưu tiên trong đời sống. Bí quyết của một cuộc sống khôn ngoan đã được Chúa Giê-xu phán dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn có đặt Chúa ưu tiên trong đời sống không? Bạn có luôn kính sợ Chúa và tìm kiếm những điều có giá trị vĩnh hằng trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Hằng Sống và Linh Nghiệm của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn kính sợ Chúa để con có sự khôn ngoan và tri thức từ Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 1-3.

 29 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 19, 2021 – Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 19, 2021
Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

“Nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang.”
1 Các Vua 3:12

Khi Vua Đa-vít, cha Sa-lô-môn qua đời, gánh nặng lãnh đạo dân tộc Y-sơ-ra-ên đặt trên Sa-lô-môn. Sa-lô-môn đã thưa cùng Chúa khi Ngài hiện ra với ông trong giấc chiêm bao: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được.” (1 Các Vua 3:7-8). Khi Chúa cho Vua Sa-lô-môn một điều cầu xin, ông không ngần ngại trình bày với Chúa: “Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài…” (1 Các Vua 3:9a). Chỉ có sự khôn ngoan từ Chúa mới có thể giúp Sa-lô-môn lãnh đạo và xét xử phân minh cho con dân Chúa, cũng như phân biệt được điều đúng, điều sai. Lời cầu xin của ông thật khôn ngoan và hoàn toàn đẹp lòng Chúa. Chúa phán: “Nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang.” (1 Các Vua 3:12). Ngày nay, Chúa ban cho tất cả Cơ-đốc-nhân sự khôn ngoan khi đọc và làm theo Lời Chúa. “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.” (Ma-thi-ơ 7:24). Lời Chúa cũng hứa: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5).

Bạn có cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan từ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa để khi con đọc và làm theo thì có sự khôn ngoan từ Chúa. Xin Chúa cho con luôn cầu xin sự khôn ngoan từ Chúa để con sống làm sáng Danh Chúa và có những quyết định khôn ngoan theo ý Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 144-150.

 24 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 16, 2021 – Hãy Kêu Cầu Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 16, 2021
Hãy Kêu Cầu Chúa

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Giê-rê-mi 33:3

Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia của Giu-đa bỏ tù vì ông nói tiên tri với dân sự rằng Ba-by-lôn sẽ chiếm Giê-ru-sa-lem. Sê-đê-kia ghét Giê-rê-mi vì Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch cùng vua, Giê-rê-mi nói vua sẽ không chống lại Ba-by-lôn và vua bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Trong khi còn bị giam cầm thì Giê-rê-mi nghe lời phán của Chúa mời gọi ông: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Trong câu 6-9 Chúa phán Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa sức mạnh, được chữa lành các vết thương lịch sử, sẽ sống trong chân lý và bình an. Dân sự Chúa sẽ được hồi hương, được thanh tẩy tội ác và sẽ là nhân chứng về vinh quang của Chúa. Trước khi Chúa mời Giê-rê-mi “Hãy kêu cầu Chúa!”, Chúa đã nhắc cho Giê-rê-mi trong câu trước đó Ngài là “Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 33:2). Có lẽ chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3, nhưng xin Chúa cho chúng ta qua câu Giê-rê-mi 33:2 biết chắc Đấng đang mời gọi chúng ta “Hãy kêu cầu Ta” là Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và đang cầm quyền tể trị. Danh Ngài là Giê-hô-va!

Bạn có mối thông công mật thiết và biết rõ Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng mời gọi bạn kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa con được thờ phượng Đấng Tạo Dựng nên muôn loài trong đó có con. Danh Ngài là Đức Chúa Trời tôn quý. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa và kêu cầu Chúa vì Ngài là Đấng nghe và trả lời cầu xin theo ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 16: Xin đọc Thi Thiên 120-131
Thứ Bảy July 17: Xin đọc Thi Thiên 132-138
Chúa Nhật July 18: Xin đọc Thi Thiên 139-143

 27 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 15, 2021 – Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 15, 2021
Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

“Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.”
Thi Thiên 19:8

Trong Thi Thiên 19 và 119, Lời Chúa được mô tả bằng các từ ngữ: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn và mạng lịnh. Luật pháp là toàn bộ ý chỉ của Chúa; chứng cớ là những lời mô tả hay lời chứng về bản chất và ý định của Chúa; giềng mối là những lời giáo huấn, lời dạy rõ ràng, những quy luật của Chúa; điều răn là mệnh lệnh, điều Chúa bảo chúng ta phải làm và mạng lịnh là những phán quyết của Chúa liên quan đến đời sống của con người. Thi Thiên 19:8a cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là giềng mối ngay thẳng của Ngài. “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng” (câu 8a). Những lời dạy dỗ, quy luật bất biến của Chúa rất rõ ràng, ngay thẳng làm cho lòng chúng ta vui mừng khi đọc Lời Ngài. Lời Chúa bao gồm lời hứa chắc chắn của Ngài, vì thế tin cậy vào lời hứa của Ngài sẽ làm cho lòng chúng ta vui mừng. “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:18). Câu 8b cũng cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là điều răn trong sáng của Ngài. “Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa” (câu 8b).

Bạn có vui mừng khi học Lời Chúa không? Bạn có được Thánh Linh qua Lời Chúa thánh hóa đời sống thuộc linh để luôn sống đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa là giềng mối ngay thẳng, là điều răn trong sạch của Ngài. Cầu xin Chúa cho con vui mừng khi học Lời Chúa và mắt thuộc linh được thấy rõ để vâng phục những mạng lịnh tốt lành của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 119

 24 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 14, 2021 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 14, 2021
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Thánh Kinh đề cập đến tấm lòng không phải như một bộ phận trong cơ thể nhưng là trọng tâm của nơi phát xuất ra những “cảm xúc hay khát vọng” của phần tâm linh. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Tấm lòng con người, khi chưa được Chúa ngự trị, là độc ác và đầy tội lỗi. Giê-rê-mi 17:9 cho biết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đó là lý do tại sao Chúa tra xét tấm lòng của một người, không chỉ nhìn xem diện mạo bên ngoài và những gì người đó thể hiện ra (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúa Giê-xu chỉ ra sự sa ngã của tấm lòng chúng ta trong Mác 7:21-23: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.” Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới khi tin nhận Chúa, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Lời Chúa khuyên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục gìn giữ tấm lòng của mình: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 4:23-27).

Bạn có nhờ Thánh Linh Chúa xây dựng một bức tường thuộc linh để bảo vệ xung quanh tấm lòng của bạn không? “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa cho con tiếp tục có lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 108-118.

 20 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 13, 2021 – Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 13, 2021
Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

“Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm.”
1 Sa-mu-ên 16:3b

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời! Khi đọc Lời Chúa và qua sự soi sáng của Thánh Linh chúng ta biết được ý Chúa. Ngày nay, Chúa phán cùng chúng ta qua Lời Kinh Thánh cũng như Chúa đã phán cùng tiên tri Sa-mu-ên trong thời Cựu Ước. Kinh Thánh 1 Sa-mu-ên chương 16 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Trời sai tiên tri Sa-mu-ên đi đến thành Bết-lê-hem xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy đây là một việc nguy hiểm vì ông sợ vua Sau-lơ biết và giết ông. Khi Sa-mu-ên nói điều sợ hãi trong lòng mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài phán bảo Sa-mu-ên cứ đi “Ta sẽ tỏ cho ngươi điều ngươi phải làm”. Tiên tri Sa-mu-ên vâng lời Đức Chúa Trời đi xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy các con lớn của Y-sai thì tưởng là người Chúa chọn. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng Y-sai gọi người con út là Đa-vít đang chăn chiên ngoài đồng trở về thì Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên rằng: “Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó.” (1 Sa-mu-ên 16:12b). Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Sa-mu-ên từng bước một trong sự lựa chọn vị vua theo ý Chúa. Điều quan trọng là Sa-mu-ên đã kiên nhẫn lắng nghe lời phán của Đức Chúa Trời cho đến khi ông biết Đa-vít là người Ngài chọn.

Bạn có kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe tiếng Chúa phán qua sự suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh soi sáng con khi suy gẫm Lời Chúa. Xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 106-107.

 23 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 12, 2021 – Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 12, 2021
Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để cho chúng ta sự khôn ngoan hiểu được những điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. “Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:13). Người xác thịt không thể hiểu được điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời và còn coi những điều đó là sự rồ dại. “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Nếu không nhờ Thánh Linh thì chúng ta không thể nào hiểu được giá trị của Lời Chúa và thuận phục đi theo ý Ngài, vì “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Rô-ma 11:33-34). Thánh Linh hiểu tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì vậy nên Thánh Linh mới dạy Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu được. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:11).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh soi sáng bạn để hiểu chân lý và nhận những ơn phước thiêng liêng khi đọc Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho con để con được sự khôn ngoan hiểu biết những điều thiêng liêng từ Lời Chúa. Xin giúp con chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và hoàn toàn thuận phục theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 101-105.

 25 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 9, 2021 – Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 9, 2021
Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

“Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.”
Ê-sai 45:7

Tiên tri Ê-sai đã loan báo Chúa chọn vua Si-ru (Ê-sai 45:1) làm công cụ của Ngài để cho dân sự Do-thái được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Lời tiên tri chính xác, nêu đích danh một vua ngoại bang để thực hiện mục đích của Chúa cho dân sự Ngài trở về quê hương và qua dân tộc này Chúa Giê-xu ra đời để đem sự cứu rỗi đến cho cả thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Tuyêt Đối, Ngài phán qua lời tiên tri Ê-sai “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” (Ê-sai 45:5,7&12). Khoảng 150 năm sau lời tiên tri của Ê-sai, vua Si-ru đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp để dân sự Do-thái được hồi hương đúng như lời tiên báo (E-xơ-ra 1:1-15). Cũng như vua Si-ru, Chúa cũng sử dụng vua Nê-bu-cát-nết-sa cho mục đích của Chúa (Giê-rê-mi 25:9). Trong sự khôn ngoan tể trị của Chúa, Ngài có thể sử dụng bất cứ ai, bất cứ biến cố nào cho mục đích của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết được ý tưởng của Chúa vì Chúa phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9).

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trên thế giới không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tể Trị Tuyệt Đối. Xin cho con luôn ca ngợi và thuận phục ý Chúa. Mặc dù nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của con hoặc dường như nghịch lý, nhưng con hoàn toàn tin vào sự tể trị của Ngài vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác . A-men.  
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 9: Xin đọc Thi Thiên 81-87
Thứ Bảy July 10: Xin đọc Thi Thiên 88-91
Chúa Nhật July 11: Xin đọc Thi Thiên 92-100

 28 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 8, 2021 – Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 8, 2021

Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

“Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày: trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.”
Nê-hê-mi 9:3

Lời Chúa có quyền năng cáo trách tội lỗi khiến người đọc ăn năn xưng tội cùng Chúa. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Khi dân Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem, trong sách Nê-hê-mi chương 8 cho biết vào ngày mồng 1 tháng 7, thầy tế lễ E-xơ-ra đứng đọc sách Luật Pháp từ rạng đông cho đến trưa cho tất cả dân sự đều nghe. Mỗi ngày họ đều được nghe E-xơ-ra đọc Lời của Đức Chúa Trời (câu 18). Qua đến ngày 24 tháng 7, dân chúng “đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.” (Nê-hê-mi 9:3). Dân sự Chúa sau nhiều năm bị lưu đày sống chung với dân ngoại, xa cách Chúa và Lời Ngài. Bây giờ, khi nghe lại Lời Chúa họ được cáo trách về tội lỗi khiến họ ăn năn và xưng tội cùng Chúa. Những câu Kinh Thánh tiếp theo cho thấy sau khi ăn năn, xưng tội, dân sự lớn tiếng thờ phượng Chúa “Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi.” (Nê-hê-mi 9:5).

Bạn có dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có ăn năn, xưng tội khi đối diện với Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh dùng Lời Chúa cáo trách những điều tội lỗi trong đời sống con. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi xấu xa trong đời sống con để con có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự thờ phượng và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 78-80.

 29 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 7, 2021 – Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, July 7, 2021

Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

“Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.”
Ê-xê-chi-ên 18:21

Ê-xê-chi-ên là tiên tri trong thời kỳ dân Giu-đa bị đày qua xứ Ba-by-lôn. Ông đã viết sách Ê-xê-chi-ên để cảnh báo dân Giu-đa lý do họ bị lưu đày là vì họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, không gìn giữ luật pháp Chúa, thờ tà thần và cứng đầu, cứng cổ với Chúa. Ê-xê-chi-ên trong đoạn 18 không nói chung Nước Giu-đa phạm tội nhưng ông nói cá nhân những người Giu-đa phạm tội như lời Chúa phán “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương tha thứ những ai ăn năn xây bỏ tội lỗi trở về cùng Ngài. Lời Chúa hứa trong Ê-xê-chi-ên 18:21-22 “Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm.” Đức Giê-hô-va cũng phán trong câu cuối của Ê-xê-chi-ên đoạn 18: “Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (câu 32). Tất cả con người trên thế gian không ai có thể sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu chịu chết thế cho chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Qua sự chết của Chúa Giê-xu Christ, Ngài cất đi hình phạt tội lỗi cho tất cả những người trong Cựu Ước và Tân Ước thật sự ăn năn tội lỗi và đặt đức tin vào Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho con trên cây thập tự. Xin Chúa giúp con thấy được qua sự suy gẫm Lời Chúa những điều trong đời sống không đẹp lòng Ngài và biết ăn năn xây bỏ tội lỗi để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 72-77.

 30 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 6, 2021 – Gìn Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, July 6, 2021

Gìn Giữ Lời Chúa

“Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.”
2 Sử Ký 34:27

Vua Giô-si-a là một vị vua kính sợ Chúa của Nước Giu-đa. Các vị vua trước ông đã không kính sợ Chúa, không làm theo Luật Pháp Chúa, thờ tà thần và làm nhiều điều ác. Giô-si-a vừa lên ngôi vua khi còn rất trẻ ông “đã trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình.” (2 Sử Ký 34:3). Vua Giô-si-a ra lệnh tiến hành sửa sang lại Đền Thờ Chúa và nhờ đó các thầy tế lễ tìm thấy quyển Luật Pháp truyền lại bởi Môi-se. Quyển sách Luật Pháp của Chúa sau nhiều năm bị lãng quên, giờ đây đã tìm lại được, và ông thư ký Sa-phan đọc cho vua nghe (câu 18). Khi vua Giô-si-a “nghe các lời luật pháp rồi, thì xé áo mình” (câu 19) để bày tỏ lòng ăn năn. Ngay sau đó, vua Giô-si-a truyền lệnh cho những người trong triều đình vua: “Hãy vì ta, vì các người Y-sơ-ra-ên và vì người Giu-đa còn sót lại, mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách này đã tìm lại được vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này.” (2 Sử Ký 34:21). Đức Chúa Trời đã phán qua nữ tiên tri Hun-đa cho vua Giô-si-a: “Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.” (2 Sử Ký 34:27). Vì sự ăn năn và trở lại gìn giữ Lời Chúa của vua Giô-si-a mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho triều đình vua và dân Giu-đa trong thời kỳ vua Giô-si-a trị vì.

Bạn có yêu mến, suy gẫm và làm theo Lời Chúa không? Như vua Giô-si-a, sự yêu mến, suy gẫm và làm theo lời Chúa của bạn sẽ ảnh hưởng đến chính bạn và những người chung quanh. Chúa nghe lời cầu nguyện của những người hạ mình, gìn giữ Lời Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Ngài là sức sống đời con. Xin giúp con luôn yêu mến, suy gẫm, gìn giữ và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 67-71.

 27 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 5, 2021 – Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, July 5, 2021

Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

“Ôi ngày ấy! vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng.”
Giô-ên 1:15

Sách tiên tri Giô-ên có ghi 5 lần về “Ngày của Đức Giê-hô-va.”  Đây là lời cảnh báo về những biến cố từ Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên nói đến Nạn Dịch Cào Cào (Giô-ên 1:2-20), Sự Xâm Chiếm Của Dân A-sy-ri (Giô-ên 2:1-27) và Sự Xét Đoán Đức Chúa Trời Sẽ Giáng Trên Nhân Loại (Giô-ên 2:28-3:21). Dù tai nạn xày đến do thiên nhiên hay từ sự tấn công của con người, Chúa dùng những cơ hội này để kêu gọi sự xét lòng và ăn năn của dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên 2:13 kêu gọi dân sự “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.” Trong đời sống chúng ta, Chúa cũng dùng những “ngày của Chúa” qua những tai họa như dịch lệ, thiên tai, chiến tranh… để kêu gọi chúng ta tự xét mình và ăn năn trở về cùng Chúa. Ngài muốn chúng ta ăn năn thật từ trong tấm lòng chớ không phải hình thức bên ngoài. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời kêu cầu của chúng ta và trả lời “vì Ngài là Đấng nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn.”

Bạn có xét lòng và ăn năn trở lại cùng Chúa khi trải qua những tai họa trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa sử dụng những tai họa để uốn nắn và dạy dỗ con. Xin giúp con tự xét lòng, ăn năn và tỉnh thức vì ngày của Chúa đã gần. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 60-66.

 29 total views