Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 23, 2022 – Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 23, 2022
Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!”
Thi Thiên 8:1

Thi Thiên 8 là bài thơ mô tả vinh quang uy nghi của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo vũ trụ vạn vật. Ðiểm đặc biệt của Thi Thiên nầy là câu đầu và câu cuối giống hệt nhau. “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!” (Thi Thiên 8:1, 9). Trong tất cả các tạo vật của Chúa, đặc biệt con người là sự sáng tạo Chúa yêu quý nhất  “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4). Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:27) và ban cho con người sự vinh hiển sang trọng của Chúa. “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.” (Thi Thiên 8:5). Vì tội lỗi con người đã đánh mất đi sự vinh hiển của Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được Chúa xưng là công bình và biến hóa chúng ta cho sự vinh hiển của Chúa. “Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:30). Trong địa vị là con của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô khuyên tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có sống cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con trở thành con của Đức Chúa Trời vinh hiển. Xin Chúa cho con luôn sống cho sự vinh hiển của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 23: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia
Thứ Bảy September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Chúa Nhật September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7

 15 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 22, 2022 – Nhìn Xem Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 22, 2022
Nhìn Xem Chúa

“Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.”
Thi Thiên 17:15

Thi Thiên 17 được viết khi vua Đa-vít bị bao trùm bởi những kẻ thù tìm cách tiêu diệt và áp bức ông. Đa-vít đã được ghi nhận là người công bình trước mặt Chúa vì đức tin của ông. Đa-vít đã tách mình ra khỏi con đường của kẻ hủy diệt và cố gắng giữ lòng, sự suy nghĩ của mình trong sáng và lời nói của ông tôn kính Chúa. Trong câu cuối của Thi Thiên 17 vua Đa-vít bày tỏ niềm ao ước của chính ông là được chiêm ngưỡng và nhìn xem Chúa. “Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.” (Thi Thiên 17:15). Nhìn xem Chúa chúng ta không chán nản, ngã lòng và sẽ được an ủi. Khi đôi mắt đức tin của chúng ta hướng về Chúa, đời sống chúng ta sẽ thỏa nguyện, tiếp tục bước đi trong mục đích của Chúa và làm sáng Danh Ngài. Thư Hê-bơ-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúa cũng phán trong sách Ê-sai: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45:22).

Bạn có nhìn xem Chúa trên bước đường đức tin tiến về Thiên Quốc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhìn xem Chúa để được thỏa lòng bước đi trong mục đích của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 1-5

 18 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 21, 2022 – Sự Che Chở Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 21, 2022
Sự Che Chở Của Chúa

“Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.”
Thi Thiên 17:8

Thi Thiên 17 nói đến những hoạn nạn mà vua Đa-vít phải đối diện với kẻ thù hằng ngày. Vua Đa-vít đã tả kẻ thù của ông như sau: “Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.” (Thi Thiên 17:11-12). Giữa những sự hiểm nguy đó, vua Đa-vít cầu xin Chúa che chở ông. “Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 17:8). Đa-vít ví sánh mình như con ngươi của mắt được sự bảo vệ của toàn cơ thể. Xương gò má cao để bao bọc con ngươi của mắt không bị những nguy hiểm chạm đến. Lông mày rậm giúp chặn lại những giọt mồ hôi không thấm vào mắt. Lông mi hoạt động như hàng rào ngăn chặn những hạt bụi không bay vào mắt và mí mắt có thể đóng lại để mắt được nghỉ ngơi và làm sạch mắt. Thật là tuyệt diệu! Chúa cũng đối xử với chúng ta giống như thân thể bảo vệ con ngươi của mắt. Hơn thế nữa, Chúa cũng che chở chúng ta như con chim mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ các chim con. Lời Chúa hứa: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:10).

Bạn có được sự an lòng khi biết Chúa luôn che chở bạn như con ngươi của mắt không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn che chở và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào sự che chở của Chúa và đặt trọn sự tin cậy vào Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 22 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 20, 2022 – Tấm Lòng Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 20, 2022
Tấm Lòng Cầu Nguyện

“Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.”
Thi Thiên 17:1

Thi Thiên 17 là bài cầu nguyện của vua Đa-vít. Đa-vít là vua của Y-sơ-ra-ên và người làm theo ý của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Đa-vít được thốt lên với Chúa từ tấm lòng trong sạch trước mặt Ngài, vì ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng mà ông cầu nguyện, và ông mong Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện của mình. Không phải đức tin nơi lời cầu nguyện có sức mạnh, nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời đã khiến cho những lời cầu nguyện của Đa-vít có hiệu quả, vì Đa-vít đã tin cậy Lời của Đức Chúa Trời là thật và hằng sống. Đa-vít biết rằng bất chấp những hoàn cảnh đau đớn và khốn cùng Đức Chúa Trời luôn luôn là Đấng Thành Tín. Đa-vít biết tất cả những suy nghĩ trong lòng và những suy tư trong tâm trí của ông Chúa đều biết. Đa-vít không dâng lời cầu nguyện của mình từ tấm lòng thiếu tin tưởng hoặc đang che giấu những tội lỗi sâu kín. Vua Đa-vít khẩn thiết cầu xin: “Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.” (Thi Thiên 17:1). Vua Đa-vít cũng xác nhận trong Thi Thiên 34: “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.” (Thi Thiên 34:15). Vua Đa-vít khi biết mình có tội đã đến với Chúa, xưng tội cùng Chúa và xin Ngài tha thứ. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:1-4).

Lời cầu nguyện của bạn có phát xuất từ tấm lòng tin cậy và trong sạch trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài nghe lời cầu nguyện của con qua Danh của Chúa Giê-xu là Đấng đã chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào Chúa và xưng những tội lỗi con vi phạm để lời cầu nguyện của con được Chúa nghe. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 24 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 19, 2022 – Cách Cư Xử Với Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 19, 2022
Cách Cư Xử Với Nhau

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Ba yếu tố tích cực Phao-lô cho biết phải bày tỏ qua đời sống của người ở trong Đấng Christ là: nhân từ, thương xót và tha thứ. Cách cư xử với nhau (ở với nhau) bằng các đức tính này phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ, sự thương xót và sự tha thứ được bày tỏ rõ ràng trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta càng hiểu biết nhiều về ân sủng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa thì lòng biết ơn của chúng ta càng sâu nhiệm và chúng ta có khả năng từ Chúa Thánh Linh để cư xử với nhau cách nhân từ, thương xót và tha thứ. Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:34-35).

Cách cư xử hằng ngày của chúng ta đối với những người khác như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng nhân từ, thương xót và tha thứ vô bờ bến của Ngài cho con. Xin Chúa cho con có nếp sống cư xử trong sự nhân từ, thương xót và tha thứ người khác giống như Chúa đã yêu thương và tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 1-6

 24 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 16, 2022 – Phước Hạnh Qua Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 16, 2022
Phước Hạnh Qua Lời Chúa

“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.”
Thi Thiên 119:2

Tác giả Thi Thiên 119 bắt đầu với câu: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 199:1). Ai mà không yêu thích được phước hạnh! Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu ơn phước lớn từ Chúa vì không tuân giữ Lời Chúa. Tiếp theo câu 2, một lần nữa tác giả Thi Thiên nhắc chúng ta về phước hạnh cho người gìn giữ Lời Chúa. “Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:2). Chúng ta không thích đọc Lời Chúa, không suy gẫm Lời Chúa và không làm theo Lời Chúa vì lòng chúng ta không tìm cầu Chúa. Kinh Thánh là Lời Chúa giúp chúng ta được lớn lên ở trong Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Sứ-đồ Phao-lô xác quyết: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Không có một quyển sách nào trên thế gian có thể sánh với Kinh Thánh trong sự giúp chúng ta hiểu rõ về Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài và biến đổi đời sống chúng ta. Những câu đầu của sách Thi Thiên cũng nói về phước hạnh khi tìm cầu Chúa và suy gẫm Lời Chúa. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).

Bạn có tìm cầu Chúa và phước hạnh qua sự suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa về Lời Ngài đã ban cho con, để nhờ đó con có thể hiểu biết ý muốn của Chúa cho đời sống con. Xin Chúa giúp con tiếp tục tìm kiếm Chúa và phước hạnh của Ngài qua Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 16: Xin đọc Đa-ni-ên 4-6
Thứ Bảy September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9
Chúa Nhật September 18: Xin đọc Đa-ni-ên 10-12

 31 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 15, 2022 – Mở Mắt Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 15, 2022
Mở Mắt Thuộc Linh

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:18

Thi Thiên 119 gồm 176 câu nói về sự quý báu của Lời Chúa. Lời Chúa là lương thực hằng ngày và là sự tươi mát cho linh hồn chúng ta. Chúng ta phải trân trọng Lời Chúa vì Lời Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong lẽ thật, ánh sáng và hy vọng. Lời Chúa đem đến cho chúng ta sự vui mừng và bình an trong lòng. Chúng ta phải có mắt thuộc linh thật rộng mở để thấy được những điều kỳ diệu trong Lời Chúa. Tác giả Thi Thiên 119 đã cầu nguyện “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18). Khi mắt chúng ta mở ra ham thích đọc Lời Chúa thì không còn bị cám dỗ bởi những sự “mê tham của mắt”. Khi lòng chúng ta khao khát Lời Chúa thì không còn “ham muốn những điều thuộc về xác thịt”. Khi chúng ta nhắm mắt không quan tâm, không đọc Lời Chúa thì đời sống chúng ta đi sai hướng và phạm tội cùng Chúa. Vì biết được nguy hiểm của một đời sống không có Lời Chúa nên tác giả Thi Thiên 119 đã quyết tâm hứa nguyện: “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11).

Bạn có cầu nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống con được đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 1-3

 31 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 14, 2022 – Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 14, 2022
Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

“Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.”
Thi Thiên 119:25

Thi Thiên 119 là chương dài nhất trong Kinh Thánh và trọng tâm từ đầu đến cuối của Thi Thiên này là Lời Chúa. Lời Chúa ngọt hơn mật ong và là ánh sáng cho bước đi của chúng ta trong cuộc sống. Thi Thiên 119 cũng cho biết Lời Chúa làm sống lại và làm tươi mới chúng ta. “Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:25). Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta có khuynh hướng bám vào bụi trần. Bụi đất cũng nhắc nhở chúng ta về hậu quả của tội lỗi dẫn đến sự chết và sự hoạn nạn, khổ nhọc trong cuộc sống. Chúa phán cùng A-đam sau khi phạm tội rằng: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19). Chúng ta không tự làm điều gì được khi đang bị chôn vùi trong cát bụi. Chỉ có lời hằng sống của Chúa nâng chúng ta lên qua những lời hứa quý báu trong lời Chúa. “Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:28). Dù chúng ta đang bị cuốn hút bởi cát bụi của thế gian hay đang mòn mỏi trong hoạn nạn, lời Chúa an ủi chúng ta và cho chúng ta hy vọng sống. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi Thiên 119:50). 

Bạn có đang được phục hồi sinh lực nhờ Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Chúa. Xin Chúa cho con yêu mến và suy gẫm Lời Chúa để được Lời Ngài phục hồi tâm linh mòn mỏi của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48

 30 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 13, 2022 – Lời Chúa Soi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 13, 2022
Lời Chúa Soi Sáng

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.”
Thi Thiên 119:105

Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy cạm bẫy nguy hiểm với sự cám dỗ của kẻ thù đen tối là ma-quỷ đang tìm cách phá hủy mối tương giao thân thiết của chúng ta với Chúa. Thi Thiên 119 câu 105 cho chúng ta một lời hứa tuyệt đẹp và một lẽ thật vĩnh cửu đó là “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi”. Chỉ có Lời Đức Chúa Trời là một ngọn đèn sáng lấp lánh dưới chân chúng ta, dẫn đường cho chúng ta vượt qua bóng tối của thế gian sa đọa và là ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta đi. Lời Chúa không chỉ soi sáng con đường của chúng ta, bảo vệ chúng ta trên hành trình của chúng ta trong suốt cuộc đời, và cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm đang rình rập, mà Lời Chúa còn là một kho tàng quý giá ẩn sâu trong lòng chúng ta – vì Lời Chúa chứa đựng những lời khôn ngoan để hướng dẫn suy nghĩ của chúng ta, những lời hứa quý giá để khích lệ tấm lòng của chúng ta, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời về cách sống cho đẹp lòng Chúa, và đó là khuôn mẫu hoàn hảo cho nếp sống của Cơ đốc nhân hàng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Bạn có Lời Chúa trong lòng để soi sáng bước chân của bạn giữa một thế gian tối tăm không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Ngài là Ánh Sáng và Lẽ Thật. Xin Lời Chúa tiếp tục soi sáng bước chân con trong một thế gian tăm tối và đầy dối trá. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 12, 2022 – Lời Chúa Ngọt Ngào

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 12, 2022
Lời Chúa Ngọt Ngào

“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!”
Thi Thiên 119:103

Nhiều người đọc Kinh Thánh là Lời Chúa nhưng không cảm thấy sự ngọt ngào và bổ ích cho đời sống. Lý do là người đó chưa được sinh lại trong Chúa hoặc đời sống tâm linh không có sự tương giao mật thiết với Chúa vì đang yêu thế gian hơn là yêu Chúa. “Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” (1 Giăng 2:15b). Ở trong Chúa, chúng ta được nhận làm con của Chúa, được xưng công bình, được cứu chuộc, được làm hòa lại với Chúa, được sự vui mừng, bình an, và yêu thích Lời Chúa. “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103). Là Đấng Tạo Dựng bầu trời, trái đất và mọi sinh vật, Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất để sống trong thế giới của Ngài. Nếu chúng ta muốn trưởng thành thuộc linh và được sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài. Đó là lý do tác giả Thi Thiên 119 nói Lời Chúa “ngọt hơn mật ong!”. Mật ong vừa ngọt vừa bổ. Khi đọc Lời Chúa và suy gẫm mỗi ngày, Cơ-đốc-nhân tìm thấy nguồn dinh dưỡng cho đời sống tâm linh và được trưởng thành ở trong Chúa. Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn và ban phước cho tất cả những ai tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài.

Bạn có cảm thấy sự ngọt ngào khi suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Thánh Linh và Lời của Ngài giúp con được lớn lên ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con tiếp tục cảm thấy sự ngọt ngào của Lời Chúa và được nuôi dưỡng qua sự suy gẫm lời quý báu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 34 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 9, 2022 – Rao Truyền Ơn Phước Cứu Rỗi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 9, 2022
Rao Truyền Ơn Phước Cứu Rỗi

“Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!”
Thi Thiên 67:3

Tại sao Chúa cho chúng ta tiếp tục ở trong thế gian này? Tại sao Chúa không đưa chúng ta về thiên đàng ngay khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân? Đức Chúa Trời cho chúng ta ở trong thế gian để làm nhân chứng về tình yêu thương và sự cứu rỗi cao cả của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi là phước hạnh lớn nhất dành cho tất cả mọi dân tộc! Thi Thiên 67 bắt đầu với lời cầu xin ban phước và lý do tác giả đã cầu xin. “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.” (Thi Thiên 67:1-2). Tác giả muốn tất cả mọi người trên thế gian kinh nghiệm được phước hạnh khi ở trong sự cai trị công bình của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ; Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, Và cai trị các nước trên đất.” (Thi Thiên 67:3-4). Đức Chúa Trời đã tuyên bố ban phước cho mọi dân tộc qua Áp-ra-ham và dòng dõi ông: “Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:3b). Sau khi Chúa Giê-xu sống lại Ngài đã ban đại mạng lệnh cho các môn đồ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15). Và trước khi thăng thiên Chúa Giê-xu cũng phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8). Thi Thiên 67 kết thúc: “Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.” (Thi Thiên 67:7).

Bạn có là nhân chứng về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con vẫn còn sống trong thế gian để làm nhân chứng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi. A-men.

*********

Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 9: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32
Thứ Bảy September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36
Chúa Nhật September 11: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 8, 2022 – Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 8, 2022
Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.”
Thi Thiên 143:8

Giấc ngủ có thể giúp chúng ta giải tỏa những lo lắng trong ngày, đặc biệt là khi chúng ta giao phó cho Chúa những vấn đề của chúng ta trong lời cầu nguyện trước khi nhắm mắt và nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ chúng ta thức dậy, sự mệt mỏi có phần vơi đi, nhưng những gánh nặng ngày trước có thể quay trở lại và trút xuống chúng ta một lần nữa. Chúng ta như đang ở trong một sa mạc khô cằn và linh hồn của chúng ta khao khát nguồn nước sống tuôn tràn vào chúng ta để làm tươi mới chúng ta. Như tác giả Thi Thiên 143 là vua Đa-vít, chúng ta giơ cao tay hướng về Đức Chúa Trời và nói: “Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.” (Thi Thiên 143:6). Mặc dù đang ở trong tâm trạng “thần linh nao sờn” (câu 7), nhưng khi bình minh ló dạng, vua Đa-vít cầu xin được “nghe sự nhân từ Chúa” và được “Chúa chỉ cho con đường phải đi”. Vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.” (Thi Thiên 143:8). Vua Đa-vít tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa: “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.” (Thi Thiên 143:10).

Mỗi buổi sáng bạn có hướng về Chúa để cầu xin Chúa Thánh Linh chỉ cho bạn con đường phải đi và dạy bạn làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho con mỗi sáng hướng về Chúa để tương giao với Ngài và được Thánh Linh Chúa dạy con thực hành mọi việc theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 7, 2022 – Chúa Là Năng Lực Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 7, 2022
Chúa Là Năng Lực Tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.”
Thi Thiên 18:1

Thi thiên 18 bắt đầu bằng một câu ngắn nhưng đầy ý nghĩa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.” (Thi Thiên 18:1). Sự tôn thờ và biết ơn của vua Đa-vít thể hiện trong một lời tuyên bố thật thân thiết của một vị vua trên đất nói với vị Vua trên trời là Đức Giê-hô-va, Đấng đã giải cứu ông khỏi kẻ thù của mình. Tiếp theo những câu sau trong Thi Thiên 18, vua Đa-vít sử dụng những hình ảnh để mô tả bản chất cứu rỗi của Đức Chúa Trời như Đức Giê-hô-va là tảng đá, đồn lũy, đấng giải cứu, nơi ẩn náu, lá chắn, sừng cứu rỗi và thành trì. Những hình ảnh này liên quan đến các trận chiến quân sự mà vua Đa-vít đã chiến đấu trong suốt cuộc đời của mình và cách Đức Chúa Trời cung cấp cho ông sự an toàn về thể chất khi ông trốn tránh những kẻ săn đuổi mình. Khi ở trong hoạn nạn, vua Đa-vít nhiệt thành cầu khẩn cùng Chúa để xin Ngài giải cứu. “Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài.” (Thi Thiên 18:6). Chúng ta có thể không cần phải tìm đến những nơi ẩn náu trên núi, nhưng Đức Chúa Trời muốn trở thành tảng đá – nền tảng vững chắc của chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta có thể chống chọi được với những cơn bão mạnh mẽ và nguy hiểm nhờ năng lực của Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã nhận được năng lực từ Chúa trong sự yếu đuối của ông. Phao-lô ghi lại kinh nghiệm của ông: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9).

Trong sự hoạn nạn, khó khăn bạn có nhờ vào năng lực của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là nền tảng vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn yêu mến Chúa và chỉ có Chúa là Đấng con kêu cầu khi trải qua những cơn hoạn nạn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 39 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 6, 2022 – Chúa Là Nơi Nương Tựa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 6, 2022
Chúa Là Nơi Nương Tựa

“Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng.”
Ê-sai 25:4

Thời tiết tại San Jose, California, tuần này nhiệt độ cao nên các cơ quan chức năng trong vùng cảnh báo dân chúng phải cẩn thận giữ thân thể mát để tránh các bệnh liên quan đến nhiệt, chẳng hạn như kiệt sức vì nóng và say nóng. Giữa những cơn nắng nóng mà được có bóng mát che thì thật là thoải mái và an toàn. Dân Y-sơ-ra-ên trong những thế kỷ thứ tám đến thứ sáu trước công nguyên đã “chịu những cơn bão và cơn nóng” từ các cường quốc A-si-ri và Ba-by-lôn. Mặc dù trải qua những sự hoạn nạn, dân sự Y-sơ-ra-ên vẫn tin cậy Đức Chúa Trời của họ “Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng.” (Ê-sai 25:4). Sự nương náu là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh, bắt nguồn từ chính Chúa. Đây cũng là chân lý hướng dẫn chúng ta ngày nay khi phải đối diện với “những cơn bão và cơn nóng” của đời sống. Trong những lúc ở “trong lò lửa thử thách” (1 Phi-e-rơ 4:12) xin Chúa của sự nương náu giúp chúng ta được sự an toàn. Lời Chúa khuyên: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.” (Gia-cơ 1:2). Như dân sự Y-sơ-ra-ên, chúng ta vui mừng trong sự thử thách vì Chúa là nơi nương tựa của con cái Ngài. “Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!” (Ê-sai 25:9).

Bạn có hoàn toàn nương tựa vào Chúa vì Chúa là nơi vững bền, là đồn lũy, là chỗ đụt, là bóng mát của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì chỉ có Ngài là nơi nương tựa của con. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng tin cậy và hy vọng vào Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 5, 2022 – Để Lòng Tin Cậy Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 5, 2022
Để Lòng Tin Cậy Nơi Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi-Thiên 9:10

Giữa một thế giới đầy bất an và luôn thay đổi, Cơ đốc nhân cũng không tránh khỏi những giây phút dao động đức tin. Chúa Giê-xu trong giờ phút chuẩn bị chịu chết vì tội lỗi nhân thế đã phán: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.” (Giăng 14:1). Thánh Kinh cho chúng ta biết “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Công việc quyền năng của Chúa đều rõ ràng rất dễ để nhận thấy “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:20). Không những thiên nhiên bày tỏ Đức Chúa Trời quyền năng nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và đáng được tin cậy. Ngài không bao giờ thất hứa với những người tìm kiếm Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.” (Thi-Thiên 9:10).

Bạn có để lòng tin cậy nơi Chúa là Đấng chẳng bao giờ từ bỏ những người tìm kiếm Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn để lòng tin cậy nơi Ngài trong bất cứ mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 17-19

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 2, 2022 – Biết, Tin Và Là Chứng Nhân Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 2, 2022
Biết, Tin Và Là Chứng Nhân Của Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.”
Ê-sai 43:10

Y-sơ-ra-ên là quốc gia giao ước của Đức Chúa Trời, được Chúa chọn làm nhân chứng của Chúa cho một thế giới tăm tối và nhân loại sa ngã. “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.” (Ê-sai 43:10). Y-sơ-ra-ên là tôi tớ đặc biệt của Đức Chúa Trời, được tạo ra để làm chứng cho thế giới và công bố phúc âm về vương quốc sắp đến của Đức Chúa Trời cho các quốc gia thờ thần tượng, không tin kính. Chúa lặp lại một lần nữa: “Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời!” (Ê-sai 43:12). Ngày nay, Cơ-đốc-nhân được mời gọi để trở thành nhân chứng của Đức Chúa Trời cho thế giới đang cần sự cứu rỗi của Chúa. Qua ân điển của Chúa chúng ta được biết và tin Chúa Giê-xu là Đấng tự hữu hằng hữu là Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Bạn có biết và tin Chúa là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất không? Bạn có là nhân chứng của Chúa cho một thế giới đang đắm chìm trong tội lỗi không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con, chọn con là tôi tớ và nhân chứng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 2: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 5-9
Thứ Bảy September 3: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 10-13
Chúa Nhật September 4: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 14-16

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 1, 2022 – Sự Bảo Vệ Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 1, 2022
Sự Bảo Vệ Của Đức Chúa Trời

“Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.”
Ê-sai 43:2

Đối với dân sự Y-sơ-ra-ên việc đi qua các dòng nước có ý nghĩa đặc biệt. Khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, họ đối diện với Biển Đỏ trước mặt và đoàn quân của vua Pha-ra-ôn đang đuổi theo phía sau lưng. Trong giây phút “tiến thoái lưỡng nan” nguy hiểm, Đức Chúa Trời đã phân rẽ dòng nước của Biển Đỏ một cách kỳ diệu để dân Y-sơ-ra-ên có thể vượt qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 14). Sau đó, họ cũng băng qua sông Giô-đanh trên vùng đất khô ráo để vào đất hứa (Giô-suê 3-4). Vì vậy, ý tưởng đi qua các vùng nước đã trở thành một cách nói ngắn gọn rằng Đức Chúa Trời bảo vệ và giúp đỡ dân sự Ngài qua mọi nghịch cảnh. Lý do Chúa ở cùng và bảo vệ dân sự Y-sơ-ra-ên vì dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa.  Tiên-tri Ê-sai nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn lời của Đức Chúa Trời phán về dân sự Ngài “tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). “Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta.” (Ê-sai 43:1). Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết báu của Chúa Giê-xu, chúng ta thuộc về Chúa, là tuyển dân của Chúa. Khi chúng ta đối diện với kẻ thù thuộc linh, những bế tắc của cuộc đời hay đứng trước dòng nước khó khăn đang cuộn quanh chúng ta, Chúa hứa sẽ ở cùng và bảo vệ chúng ta!

Bạn có tin cậy vào lời hứa ở cùng và bảo vệ của Chúa cho những người thuộc về Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về lời hứa và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho con tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa khi phải đi qua những dòng nước, cơn bão tố của cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 1-4

 45 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 31, 2022 – Hãy Vui Mừng Vì Chúa Cai Trị Thế Giới

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 31, 2022
Hãy Vui Mừng Vì Chúa Cai Trị Thế Giới

“Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.”
Thi Thiên 97:1

Thi thiên 96-98 ca ngợi Chúa là Vua của thế giới. Thi thiên 97 nhấn mạnh sự cai trị công bình của Chúa dành cho muôn dân. Vì được Chúa cai trị, tác giả kêu gọi mọi người hãy vui mừng và cảm tạ Ngài. “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.” (Thi Thiên 97:1). Chúng ta không hiểu hết những sự huyền nhiệm của Chúa nhưng biết chắc rằng Chúa luôn luôn lấy sự công bình và ngay thẳng làm nền tảng cho sự cai trị của Ngài. “Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài; Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài.” (Thi Thiên 97:2). Trong bất cứ thời đại nào chân lý của Chúa vẫn vững bền và con người dù muốn hay không cũng không thể đi ra khỏi sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Tác giả Thi Thiên 97 xác quyết: “Vì, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đấng Chí cao trổi cao hơn cả trái đất; Ngài được tôn cao tuyệt các thần.” (Thi Thiên 97:9) Kết thúc Thi Thiên 97, tác giả mời gọi những người công bình thờ phượng Chúa hãy vui mừng cảm tạ Chúa. “Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.” (Thi Thiên 97:10-12)

Bạn có vui mừng khi biết chắc Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị muôn loài vạn vật. Xin Chúa cho con sống trong sự vui mừng, bình an và luôn tin cậy vào sự tể trị khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-Thương 3-5

 53 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 30, 2022 – Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 30, 2022
Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.”
Truyền Đạo 3:1

Vua Sa-lô-môn viết “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền Đạo 3:1) ông muốn nói rằng mọi sự đều bởi Đức Chúa Trời tạo dựng và Ngài đang tể trị từng chi tiết một. Đức Chúa Trời kiểm soát những gì đang diễn ra trên thế giới nói chung, cũng như những hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của con cái Ngài. Để giải thích ý này, Vua Sa-lô-môn liệt kê mười bốn cặp đôi bao gồm những sự việc tương phản nhau từ câu 2 đến câu 8: “ Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.” Đức Chúa Trời không bao giờ thực hiện điều gì theo ngẫu hứng, vì “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.” (Truyền Đạo 3:11).

Bạn có hoàn toàn tin cậy vào quyền tể trị của Chúa trong mọi sự và mọi lúc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị và định kỳ cho tất cả mọi điều. Xin Chúa cho con sống khôn ngoan và thỏa vui trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-Thương 1-2

 51 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 29, 2022 – Bước Đi Trong Ánh Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 29, 2022
Bước Đi Trong Ánh Sáng

“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Giăng 8:12

“Sự sáng” là hình ảnh được đề cập suốt qua Kinh Thánh, từ “sự sáng” trong Sáng-thế Ký 1:3 cho đến “sự sáng vĩnh cửu” trong Khải Huyền 22:5. Thánh Kinh cho biết Chúa Giê-xu là sự sáng toàn hảo đã đến trong thế gian. “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). Chúng ta có ánh sáng của Chúa khi chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Ngài. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Lời Chúa dạy “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8). Trong bài giảng trên núi Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Cơ-đốc-nhân “đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Bạn có bước đi trong ánh sáng của Chúa và bày tỏ sự sáng của Chúa cho những người chung quanh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng của thế gian. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa và tỏ bày sự sáng của Ngài qua nếp sống của con để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 54 total views