Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 17, 2024 – Lòng Trông Cậy Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 17, 2024
Lòng Trông Cậy Nơi Chúa

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.”
Thi Thiên 143:8

Giấc ngủ có thể giúp chúng ta giải tỏa những lo lắng trong ngày, đặc biệt là khi chúng ta giao phó cho Chúa những vấn đề của chúng ta trong lời cầu nguyện trước khi nhắm mắt và nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ chúng ta thức dậy, sự mệt mỏi có phần vơi đi, nhưng những gánh nặng ngày trước có thể quay trở lại và trút xuống chúng ta một lần nữa. Chúng ta như đang ở trong một sa mạc khô cằn và linh hồn của chúng ta khao khát nguồn nước sống tuôn tràn vào chúng ta để làm tươi mới chúng ta. Như trước giả Thi Thiên 143 là vua Đa-vít, chúng ta giơ cao tay hướng về Đức Chúa Trời và nói: “Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.” (Thi Thiên 143:6). Mặc dù đang ở trong tâm trạng “thần linh nao sờn” (câu 7), nhưng khi bình minh ló dạng, vua Đa-vít cầu xin được “nghe sự nhân từ Chúa” và được “Chúa chỉ cho con đường phải đi”. Vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.” (Thi Thiên 143:8). Vua Đa-vít tiếp tục cầu nguyện cùng Chúa: “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.” (Thi Thiên 143:10).

Lòng bạn có trông cậy nơi Chúa để cầu xin Chúa Thánh Linh chỉ cho bạn con đường phải đi và dạy bạn làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa. Xin Chúa cho lòng con luôn trông cậy Chúa để tương giao với Ngài và được Thánh Linh Chúa dạy con thực hành mọi việc theo ý Chúa. A-men.   

********* Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 9-12

 50 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 14, 2024 – Chúa Bồng Ẵm Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 14, 2024
Chúa Bồng Ẵm Chúng Ta

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.”
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:31b

Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ cho chúng ta biết về sự yêu thương và chăm sóc của Chúa cho dân sự Ngài như người cha yêu thương con cái của mình. Trong Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1, Môi-se đã nhắc lại cho dân sự Y-sơ-ra-ên những bài học đức tin quý giá suốt 40 năm lang thang trong sa mạc. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho họ lời hứa, chăm sóc, dẫn dắt dân sự Ngài và cho họ nhiều chiến thắng. Môi-se đang chuẩn bị trao sự lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cho Giô-suê để dẫn dân sự vào Đất Hứa. Môi-se nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến-cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, và trong đồng vắng là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1:29-31). Trong suốt 40 năm trong sa-mạc và ngay cả thời gian dài ở xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã “bồng dân sự Chúa như một người bồng con trai mình.” Chúa là Cha nhân từ luôn chăm sóc con cái Ngài “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4).

Mặc dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn có cảm nhận Chúa đang bồng ẵm bạn như một người cha bồng con mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn chăm sóc và bồng ẵm con qua những hoạn nạn khó khăn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin giúp con tiếp tục đồng hành với Chúa cho đến khi bước vào Đất Hứa Thiêng Liêng của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 14: Xin đọc Ê-xơ-tê 8-10
Thứ Bảy June 15: Xin đọc Gióp 1-4
Chúa Nhật June 16: Xin đọc Gióp 5-8

 53 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 13, 2024 – Cha Uốn Nắn Đời Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 13, 2024
Cha Uốn Nắn Đời Sống

“Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.”
Ê-sai 64:8

Tiên tri Ê-sai đã đại diện cho dân sự Chúa cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời được ghi lại trong Ê-sai 64. Từ câu 1 đến câu 7, Ê-sai công nhận “Chúa đã nỗi giận vì chúng tôi phạm tội” (Ê-sai 64:5). Rồi qua câu 6, tiên tri Ê-sai tiếp tục xưng tội “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” Mặc dù không xứng đáng nhận lãnh điều gì từ Chúa “dầu vậy” tiên tri Ê-sai vẫn hướng về Chúa thay mặt dân sự cầu nguyện “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Dân sự Chúa khát khao được nối lại mối tương giao với Chúa là Cha của họ. Trước đây dân sự Chúa đi trong con đường tội lỗi bội nghịch nhưng giờ đây họ muốn được Chúa uốn nắn đời sống họ như đất sét ở trong tay thợ gốm. Khi dân sự kêu cầu, Chúa đã trả lời “Ta đây, ta đây!” như người cha luôn sẵn sàng đáp lời cầu xin của con. “Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!” (Ê-sai 65:1). Chúa là Cha Nhân Từ luôn sẵn sàng trả lời “Ta đây, ta đây!” khi chúng ta kêu cầu Ngài.

Bạn có kêu cầu cùng Chúa để được Ngài uốn nắn như người Cha nhân từ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều lần lòng con xa cách Chúa và làm những điều tội lỗi không đẹp lòng Ngài. Dầu vậy, Ngài luôn yêu con và sẵn sàng trả lời cầu xin của con. Xin Chúa uốn nắn con để càng ngày con càng giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-tê 4-7

 67 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 11, 2024 – Sự Bảo Vệ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 11, 2024
Sự Bảo Vệ Của Chúa

“Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.”
Thi Thiên 17:8

Thi Thiên 17 nói đến những hoạn nạn mà vua Đa-vít phải đối diện với kẻ thù hằng ngày. Vua Đa-vít đã tả kẻ thù của ông như sau: “Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.” (Thi Thiên 17:11-12). Giữa những sự hiểm nguy đó, vua Đa-vít cầu xin Chúa bảo vệ ông. “Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 17:8). Đa-vít ví sánh mình như con ngươi của mắt được sự bảo vệ của toàn cơ thể. Xương gò má cao để bao bọc con ngươi của mắt không bị những nguy hiểm chạm đến. Lông mày rậm giúp chặn lại những giọt mồ hôi không thấm vào mắt. Lông mi hoạt động như hàng rào ngăn chặn những hạt bụi không bay vào mắt và mí mắt có thể đóng lại để mắt được nghỉ ngơi và làm sạch mắt. Thật là tuyệt diệu! Chúa cũng đối xử với chúng ta giống như thân thể bảo vệ con ngươi của mắt. Hơn thế nữa, Chúa cũng che chở chúng ta như con chim mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ các chim con. Lời Chúa hứa: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:10).

Bạn có được sự an lòng khi biết Chúa luôn bảo vệ bạn như con ngươi của mắt không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn bảo vệ và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào sự che chở của Chúa và đặt trọn sự tin cậy vào Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 13

 64 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 10, 2024 – Cha Thương Xót

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 10, 2024
Cha Thương Xót

“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”
Thi Thiên 103:13

Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót cho những người kính sợ Ngài. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói đến sự kính sợ Chúa của con cái Chúa đối với Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa được bày tỏ qua sự thờ phượng, tôn trọng, tin tưởng và hy vọng đối với Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít so sánh Đức Chúa Trời thương xót người kính sợ Chúa như cha thương xót con mình. “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”   (Thi Thiên 103:13). Câu Kinh Thánh này nói lên mối tương giao mật thiết giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Vua Đa-vít cũng đã cầu nguyện trong Thi Thiên 86:15 “Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, Chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật.” Câu chuyện người con trai hoang đàng trong Tân Ước cho thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời Thương Xót chờ mong con về, “khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.” (Lu-ca 15:20). Lòng thương xót của Đức Chúa Trời thể hiện khi Ngài ban chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời và chúng ta được thờ phượng “chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.” (2 Cô-rinh-tô 1:3).

Bạn có mối liên hệ mật thiết với Chúa là Cha Thương Xót bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương xót con như người cha hoàn hảo yêu con mình. Xin giúp con luôn bày tỏ lòng tôn kính Chúa trong đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 11-12

 68 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 7, 2024 – Chúa Đáp Lời Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 7, 2024
Chúa Đáp Lời Tôi

“Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.”
Thi Thiên 120:1

Cuộc sống trong thế gian tràn ngập những khoảnh khắc đau khổ và khó khăn. Chính trong những khoảng thời gian này, chúng ta thường tìm kiếm sự an ủi, hướng dẫn và giúp đỡ. Thi Thiên 120 khuyên chúng ta kêu cầu Chúa trong những lúc gian truân, khốn khổ vì biết chắc rằng Chúa nghe thấy tiếng khẩn xin của chúng ta. “Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.” (Thi Thiên 120:1). Sự đảm bảo Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta là nguồn an ủi và khích lệ cho những người ở trong Chúa. Chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa trong lời cầu nguyện vì biết chắc rằng Chúa nghe thấy chúng ta và luôn đáp lời cầu xin của chúng ta. Khi chúng ta đối mặt với những thử thách của cuộc sống, hãy nhớ kêu cầu Chúa, vì Ngài luôn ở gần, sẵn sàng lắng nghe và đáp lại tiếng kêu cầu của chúng ta. Chúa luôn đáp lời kêu cầu của con cái Ngài và hứa sẽ ở cùng chúng ta trong suốt cuộc hành trình đức tin của chúng ta trên đất. “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.” (Phục Truyền 31:8).

Khi kêu cầu Chúa, bạn có tin chắc rằng Ngài nghe bạn và quan tâm đến những gì bạn đang trải qua không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn đáp lời kêu cầu của con. Xin Chúa cho con luôn vững lòng trong Chúa vì biết rằng Ngài ở với con và cùng đi với con qua mọi cảnh huống của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 7: Xin đọc Nê-hê-mi 4-6
Thứ Bảy June 8: Xin đọc Nê-hê-mi 7-8
Chúa Nhật June 9: Xin đọc Nê-hê-mi 9-10

 81 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 6, 2024 – Hãy Tập Trung Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 6, 2024
Hãy Tập Trung Vào Chúa

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
Thi Thiên 37:4

Bắt đầu Thi Thiên 37, vua Đa-vít khuyên đừng băn khoăn và cũng đừng chú tâm vào công việc của những người làm việc gian tà. “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.” (Thi Thiên 37:1-2). Thay vì để tâm trí vào những việc ngoài thẩm quyền của chúng ta, vua Đa-vít khuyến khích con cái Chúa hãy tập trung vào Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5). Những động từ hướng về Chúa trong các câu nầy là: tin cậy Chúa, làm điều lành, nuôi mình bằng sự thành tín Chúa, khoái lạc hay thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa, nhờ cậy Chúa. Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong đời sống thì kết quả là “Chúa sẽ ban cho, làm thành điều lòng mình ao ước.”  Chúa Giê-xu cũng hứa: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Tất cả bắt đầu bằng sự tập trung tâm trí vào Chúa!

Thay vì để tâm trí vào sự lo lắng bạn có tập trung vào Chúa và đặt Chúa ưu tiên trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con để tâm trí vào sự lo lắng thay vì tập trung vào Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhờ cậy Chúa, tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 1-3

 64 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 5, 2024 – Kiên Trì Tương Giao Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 5, 2024
Kiên Trì Tương Giao Với Chúa

“Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.”
Thi Thiên 88:2

Thi thiên 88 mô tả sự cô đơn, kinh hoàng và tuyệt vọng mà tác giả Thi Thiên này đã trải qua từ khi còn trẻ cho đến khi về già. Thi Thiên 88 là bài thơ buồn nhất trong tất cả Thi Thiên! Thi Thiên 88 kết thúc bằng những lời nghiệt ngã, “Người quen của con bây giờ chỉ là bóng tối.” (Thi Thiên 88:18 BD2011). Mặc dù đang gặp sự thử thách hoạn nạn đến tột cùng, cả bài thơ nói lên sự kiên nhẫn bám víu vào Chúa của tác giả trong hoạn nạn, đau đớn về vật chất lẫn tinh thần. Qua suốt Thi Thiên 88 chúng ta thấy sự trung kiên cầu nguyện của tác giả với Chúa là sự an ủi vô cùng trong những giây phút tối tăm của cuộc đời. Thi Thiên 88 bắt đầu với lời cầu nguyện khẩn thiết của tác giả: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi Thiên 88:1-2). Giữa bài thơ tác giả vẫn tiếp tục hướng về Chúa trong sự kêu cầu: “Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn; Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài, Và giơ tay lên hướng cùng Ngài.” (Thi Thiên 88:9). Dù Chúa chưa trả lời, tác giả vẫn kiên trì đến với Chúa và trông cậy hoàn toàn nơi Ngài. “Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài; Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài.” (Thi Thiên 88:13).

Trong sự thử thách hoạn nạn cùng cực bạn có tiếp tục kiên trì cầu nguyện tương giao với Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con không có sự hy vọng nào ngoài Chúa. Xin Chúa cho con luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa vì Ngài là nơi nương tựa vững chắc của con khi con trải qua những sự thử thách hoạn nạn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 10

 69 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 4, 2024 – Phước cho người kính sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 4, 2024
Phước cho người kính sợ Chúa

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!”
Thi Thiên 128:1

Thiên 128 cho biết bí quyết để nhận được phước hạnh của công việc mình đó là sự kính sợ Chúa. “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.” (Thi Thiên 128:1-2). Kính sợ Chúa không phải sợ hãi Chúa, nhưng kính sợ Chúa là tỏ lòng tôn cao Chúa, đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và luôn đi trong đường lối Chúa. Nếp sống của người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Chúa phải theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Người kính sợ Chúa luôn yêu mến và suy gẫm Lời Chúa. Đời sống của người kính sợ Chúa nhận được các phước hạnh của Chúa và đem phước hạnh của Chúa đến cho những người chung quanh. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).

Bí quyết nào bạn đang theo đuổi để tìm hạnh phúc thật cho cuộc sống?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa chỉ cho con biết bí quyết của một đời sống hạnh phúc là kính sợ Chúa và đi trong đường lối Chúa. Xin giúp con luôn tôn thờ Chúa và bước đi trong Thánh Linh để nhận được hạnh phúc thật của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 8-9

 81 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 3, 2024 – An Toàn Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 3, 2024
An Toàn Trong Sự Hiện Diện Của Chúa

“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”
Thi Thiên 16:8

Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa chúng ta luôn được an toàn và không hề bị rúng động. Vua Đa-vít kinh nghiệm được sự quý báu này và ông đã tuyên bố sự tập trung không lay chuyển của mình vào Chúa. “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” (Thi Thiên 16:8). Trong cuộc sống chúng ta dễ bị phân tâm bởi lo âu, nỗi sợ hãi vì tính cách mong manh không chắc chắn và luôn lay động bởi những cơn bão dồn dập. Lời Chúa hứa: “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:1-2). Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ trước khi Ngài chịu chết, chịu chôn, sống lại và thăng thiên: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Hiện nay, Đức Thánh Linh là Đấng Yêu Ủi liên tục ở cùng chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an thật chỉ có trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8:6).

Bạn có để tâm trí mình tập trung không lay chuyển vào Chúa Thánh Linh là Đấng đang hiện diện trong đời sống bạn không?

Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho Đức Thánh Linh đang hiện diện trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin cậy hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để được sự bình an thật trong tấm lòng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 6-7

 90 total views,  2 views today