Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 30, 2021 – Giơ Tay Thánh Sạch Lên Mà Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 30, 2021

Giơ Tay Thánh Sạch Lên Mà Cầu Nguyện

“Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.”
1 Ti-mô-thê 2:8

Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước có ghi lại nhiều tư thế khi một người cầu nguyện cùng Chúa. Tư thế cầu nguyện có thể đứng, quỳ xuống, sấp mặt xuống đất, mắt ngước lên trời, đưa tay lên đều được đề cập trong Kinh Thánh.  Dù chúng ta quỳ, ngồi hay đứng trước mặt Chúa, dù chúng ta đưa tay lên trời hay nhắm mắt để có thể tập trung vào Chúa hơn, điều quan trọng không phải là tư thế mà là tấm lòng. Sứ đồ Phao-lô khuyên trong 1 Ti-mô-thê 2:8 “hãy giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện.” Tay thánh sạch biểu hiệu cho một tấm lòng thánh khiết khi cầu nguyện với Chúa. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7b). Khi cầu nguyện, xin Chúa cho lòng chúng ta luôn hạ mình xuống trong sự tôn thờ, biết ơn, xưng tội và khiêm cung trước Đức Chúa Trời Thánh Khiết Yêu Thương. Vua Đa-vít đã phạm những tội lỗi trước mặt Chúa nhưng ông đã đến cùng Chúa và nài xin “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi-Thiên 51:10). Dù chúng ta cầu nguyện với Chúa trong tư thế nào, “nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi-Thiên 66:18).

Có những tội lỗi nào trong bạn đang làm bạn không mạnh dạn “giơ tay thánh sạch lên mà cầu nguyện” cùng Chúa không? Lời Chúa hứa “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và hứa tiếp tục tha tội lỗi của con để con có mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục cáo trách những tội lỗi trong con và cho lòng con trong sạch thánh khiết trước mặt Ngài. A-men.  

 468 total views,  3 views today