Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 7, 2023 – Mọi Việc Đã Được Trọn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 7, 2023
Mọi Việc Đã Được Trọn

“Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”
Giăng 19:30

Trong khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nói 7 câu được các sách Phúc Âm ghi lại đầy đủ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giê-xu đã tuyên bố “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). “Mọi việc đã được trọn” nói lên sứ mệnh mà Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu để mang sự cứu rỗi cho nhân loại đã hoàn thành. Trong nguyên ngữ Hy Lạp câu này được diễn đạt bằng một từ ngắn gọn là tetelestai. Khi giao dịch, các doanh nhân thời đó thường sử dụng từ này với ý nghĩa là “Giá đã được trả xong.” Khi Chúa Giê-xu thốt ra: “Mọi Việc Đã Được Trọn”, Ngài tuyên bố món nợ đối với Đức Chúa Trời đã được xóa sạch hoàn toàn và mãi mãi. Chúa Giê-xu đã xóa bỏ món nợ tội lỗi mà nhân loại mắc phải với Đức Chúa Trời. Sự Cứu Chuộc đã được Chúa Giê-xu làm trọn trên thập tự giá! “Mọi Việc Đã Được Trọn” cũng có nghĩa là quyền lực của tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu, và sự cứu rỗi giờ đây đã sẵn sàng cho tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:23-24).

Bạn có vui mừng vì món nợ tội lỗi với Đức Chúa Trời đã được Chúa Giê-xu trả xong cho bạn trên cây thập tự không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm trọn sự cứu rỗi cho chính con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến sự hy sinh cao cả của Ngài và cho con sống xứng đáng với giá mà Ngài phải trả cho tội lỗi nhân loại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 7: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 19-21
Thứ Bảy April 8: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 22-24
Chúa Nhật April 9: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 25-27

 210 total views,  2 views today