Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 8, 2022 – Lòng Tha Thứ Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 8, 2022
Lòng Tha Thứ Của Chúa

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
1 Giăng 1:9

Đức Chúa Trời ghét tội lỗi vì những tác động tàn phá của tội lỗi đối với những tạo vật tốt đẹp của Chúa. Nhưng hơn hết, Chúa ghét tội lỗi vì tội lỗi làm cho con người bị ngăn cách khỏi sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Vì yêu con người, Đức Chúa Trời đã ban chính Con Ngài là Chúa Giê-xu xuống nơi trần gian chịu hình phạt thế cho chúng ta để chúng ta có thể phục hồi mối quan hệ vĩnh viễn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thành tín công bình, giàu lòng thương yêu hứa tha thứ chúng ta nếu chúng ta xưng tội cùng Ngài. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời thúc đẩy lòng tha thứ của Chúa cho chúng ta. “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.” (Thi Thiên 103:12). Tình yêu của Chúa không những tha thứ tội lỗi của chúng ta nhưng cũng ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và ban Chúa Giê-xu chết thay thế cho con. Xin Chúa cho con luôn biết xét mình khi suy gẫm Lời Chúa và mạnh dạn, nhanh chóng xưng những tội lỗi mình trực tiếp với Chúa vì chỉ có Chúa là Đấng Duy Nhất có thể tha tội cho con và thánh hóa đời sống con. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 8: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 22-24
Thứ Bảy April 9: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 25-27
Chúa Nhật April 10: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 28-31

 335 total views,  1 views today