Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 4, 2022 – Năm Mới, Bài Ca Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 4, 2022
Năm Mới, Bài Ca Mới

“Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.”
Thi Thiên 40:3a (BD2011)

Vua Đa-vít viết “Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 40:3a). Bài ca mới Chúa đặt trong miệng vua Đa-vít là bài ca ngợi khen Chúa. Bài ca mới ngợi khen Chúa là kết quả của sự trông đợi nơi Chúa của vua Đa-vít. Vua Đa-vít đã kể lại kinh nghiệm trông đợi Chúa của ông “Tôi đã kiên trì trông đợi Chúa; Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy nhớp nhơ; Ngài đặt chân tôi trên một vầng đá, và lập vững những bước chân tôi.” (Thi Thiên 40:1-2). Đây cũng là kinh nghiệm của những Cơ-đốc-nhân trông đợi Chúa. Nếu chúng ta trông chờ, trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta. Trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài sẽ mang chúng ta vượt qua những sự thử thách và cám dỗ của đời này. Khi chúng ta trông đợi Chúa, càng ngày chúng ta càng vững chắc hơn trong đời sống đức tin đặt nền tảng trên Vầng Đá Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 3:11). Khi Chúa Thánh Linh ngự vào tấm lòng của chúng ta, Ngài sẽ biến đổi (thánh hóa) chúng ta trở nên mới, ban cho môi miệng chúng ta luôn tuôn tràn những lời ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Những lời ca mới từ tấm lòng ngợi khen Chúa sẽ cho “nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi, rồi họ tin cậy Chúa.” (Thi Thiên 40:3b). Sự kiên trì trông đợi Chúa đem đến sự ngợi khen Chúa là phương cách làm chứng hữu hiệu về Chúa cho những người chưa biết Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện của con khi con trông chờ nơi Ngài. Xin Chúa cho con luôn có mối liên hệ mật thiết với Chúa để miệng con mãi mãi tuôn tràn sự ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 4: Xin đọc Lê-vi-ký 9-10
Thứ Bảy February 5: Xin đọc Lê-vi-ký 11-13
Chúa Nhật February 6: Xin đọc Lê-vi-ký 14-15

 321 total views,  2 views today