Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 7, 2023 – Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 7, 2023
Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa


“Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài.”
Thi Thiên 132:7

Thi Thiên 132 là Thi Thiên dài nhất trong 15 “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” được dân sự Y-sơ-ra-ên sử dụng để hát khi họ tiến lên đền thánh Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa. Thi Thiên 132 là lời cầu nguyện của cộng đồng dân thánh xin Đức Chúa Trời nhớ đến lời hứa nguyện của Vua Đa-vít và lòng chân thành sốt sắng của Vua Đa-vít khi muốn đem hòm giao ước đặt trong đền tạm để chờ đợi xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên 132 kể lại lòng trung thành của Vua Đa-vít và lời thề mà ông đã hứa với Đức Chúa Trời về ước muốn xây dựng một nơi ở cho Đấng Quyền Năng của Gia-cốp. “Đức Giê-hô-va ôi! xin nhớ lại Đa-vít, Và các sự khổ nạn của người; Thể nào người thề cùng Đức Giê-hô-va, Và hứa nguyện với Đấng Toàn năng của Gia-cốp: Tôi hẳn không vào trại mình ở, Chẳng lên giường tôi nghỉ, Không cho mắt tôi ngủ, Cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, Cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, Một nơi ở cho Đấng Toàn năng của Gia-cốp!” (Thi Thiên 132:1-5). Những câu trong phần cuối của Thi Thiên 132 nói lên sự thành tín của Chúa hứa ban cho Ngôi của Vua Đa-vít bền vững đời đời. Dù Vua Đa-vít không chính tay xây cất đền thờ, nhưng lòng trung thành và sốt sắng của vua khiến người hành hương thờ phượng Chúa vui mừng cảm động và đã hát lên bài ca này như lời cầu nguyện. “Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài.” (Thi Thiên 132:7).

Bạn có đặt sự thờ phượng và lòng lo tưởng đến công việc Chúa ưu tiên nhất trong đời sống không? Bạn có vui mừng và mong chờ được cùng con dân Chúa tiến vào nhà thờ mỗi Chúa Nhật để thờ phượng trước bệ chân Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng và Thành Tín đáng được tôn thờ. Xin Chúa cho con luôn đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và vui mừng khi được thờ phượng trước bệ chân Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 7: Xin đọc Thi-thiên 72-77
Thứ Bảy July 8: Xin đọc Thi-thiên 78-80
Chúa Nhật July 9: Xin đọc Thi-thiên 81-87

 231 total views,  1 views today