Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 7, 2024 – Chúa Đáp Lời Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 7, 2024
Chúa Đáp Lời Tôi

“Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.”
Thi Thiên 120:1

Cuộc sống trong thế gian tràn ngập những khoảnh khắc đau khổ và khó khăn. Chính trong những khoảng thời gian này, chúng ta thường tìm kiếm sự an ủi, hướng dẫn và giúp đỡ. Thi Thiên 120 khuyên chúng ta kêu cầu Chúa trong những lúc gian truân, khốn khổ vì biết chắc rằng Chúa nghe thấy tiếng khẩn xin của chúng ta. “Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.” (Thi Thiên 120:1). Sự đảm bảo Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta là nguồn an ủi và khích lệ cho những người ở trong Chúa. Chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa trong lời cầu nguyện vì biết chắc rằng Chúa nghe thấy chúng ta và luôn đáp lời cầu xin của chúng ta. Khi chúng ta đối mặt với những thử thách của cuộc sống, hãy nhớ kêu cầu Chúa, vì Ngài luôn ở gần, sẵn sàng lắng nghe và đáp lại tiếng kêu cầu của chúng ta. Chúa luôn đáp lời kêu cầu của con cái Ngài và hứa sẽ ở cùng chúng ta trong suốt cuộc hành trình đức tin của chúng ta trên đất. “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.” (Phục Truyền 31:8).

Khi kêu cầu Chúa, bạn có tin chắc rằng Ngài nghe bạn và quan tâm đến những gì bạn đang trải qua không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn đáp lời kêu cầu của con. Xin Chúa cho con luôn vững lòng trong Chúa vì biết rằng Ngài ở với con và cùng đi với con qua mọi cảnh huống của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 7: Xin đọc Nê-hê-mi 4-6
Thứ Bảy June 8: Xin đọc Nê-hê-mi 7-8
Chúa Nhật June 9: Xin đọc Nê-hê-mi 9-10

 33 total views,  5 views today