Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 3, 2023 – Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 3, 2023
Lời Chúa Đầy Dẫy Trong Lòng

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:16

Giữa những lời khuyên về cách sống đạo của Cơ-đốc-nhân là người đã được đổi mới trong Đấng Christ, sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Chúa. “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16). Đời sống đầy dẫy Lời Chúa mang lại dư dật sự khôn ngoan và lòng luôn vui mừng ngợi khen Chúa. Khi có Lời Chúa đầy dẫy trong lòng, chúng ta có sự dạy dỗ, hướng dẫn của Thánh Linh cho nên không làm những điều tội lỗi với Chúa. “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11). Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào sự bận rộn, căng thẳng, tâm trí và lòng đầy dẫy sự lo lắng, bồn chồn bất an. Tuy nhiên, nếu dành thời giờ suy gẫm Lời Chúa và để Lời Ngài chiếm hữu lòng chúng ta, Lời Chúa giúp chúng ta sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa và đem lại những sự khích lệ cho những người xung quanh.

Bạn có để Lời Chúa đầy dẫy trong lòng của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Chúa để giúp con sống khôn ngoan đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống khôn ngoan trong Lời Ngài để làm sáng Danh Chúa và đem lại sự khích lệ cho những người xung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 3: Xin đọc Phục-truyền 5-7
Thứ Bảy March 4: Xin đọc Phục-truyền 8-10
Chúa Nhật March 5: Xin đọc Phục-truyền 11-13

 217 total views,  1 views today