Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 27, 2023 – Chúa Luôn Ở Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 27, 2023
Chúa Luôn Ở Cùng

“Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Ma-thi-ơ 28:20b

Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, có nhiều môn đồ đến thờ lạy Ngài, nhưng cũng có một số nghi ngờ (Ma-thi-ơ 28:17). Trong câu tiếp theo, “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” (Ma-thi-ơ 28:18). Và lời hứa quý báu của Chúa về sự hiện diện của Chúa được ghi ở câu cuối của Phúc-âm Ma-thi-ơ “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20b). Giữa câu 18 và câu 20 là Đại Mạng Lệnh của Chúa. “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20a). Lời Chúa truyền dạy cho Cơ-đốc-nhân trong khi chờ đợi Chúa trở lại, thay vì nghi ngờ, sợ hãi thì hãy chú tâm vào công tác làm chứng về Chúa và hướng dẫn, dạy dỗ những người tin nhận Chúa trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu. Qua công tác cá nhân chứng đạo và hướng dẫn tân tín hữu trưởng thành trong Chúa, chúng ta sẽ thấy quyền năng Phúc-âm biến đổi của Chúa. Qua sự thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta.

Bạn có đang thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa qua quyền năng và sự ở cùng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đang cầm quyền tể trị và luôn ở cùng chúng con. Xin Chúa cho con tiếp tục làm chứng về Chúa và hướng dẫn nhiều người trở thành môn đồ của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 27: Xin đọc Lu-ca 14-16
Thứ Bảy October 28: Xin đọc Lu-ca 17-18
Chúa Nhật October 29: Xin đọc Lu-ca 19-20

 136 total views,  1 views today