Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 6, 2023 – Hiểu Biết và Vâng Theo Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 6, 2023
Hiểu Biết và Vâng Theo Ý Chúa

“Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.”
Cô-lô-se 1:9

Sứ-đồ Phao-lô mở đầu thư gửi cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se bày tỏ niềm vui và lòng tạ ơn Chúa vì đức tin chân thành của các tín hữu đặt nơi Chúa Giê-xu, tình yêu thương thắm thiết giữa các tín hữu và niềm hy vọng vững chắc hướng về tương lai “được dành sẵn cho tín hữu ở trên trời.” Chính vì đức tin chân thành của họ đặt vào Chúa Giê-xu, hy vọng tương lai vào những lời hứa của Đức Chúa Trời, kết quả dồi dào trong cuộc sống của họ và tình yêu thương sâu sắc mà họ dành cho nhau, mà Phao-lô đã không ngừng cầu nguyện cho họ. “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.” (Cô-lô-se 1:9). Phao-lô cầu xin ý muốn Đức Chúa Trời sẽ tác động một cách sâu xa đến tư tưởng, tình cảm, mục đích và cuộc sống của các tín hữu. Một người biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời và hết lòng vâng theo sẽ luôn luôn đi trong sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa.

Bạn có cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để làm theo ý Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được ở trong Chúa. Xin cho con được đầy dẫy sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để luôn sống theo ý muốn của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 14-15

 174 total views,  1 views today