Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 23, 2023 – Năm Mới, Sức Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 23, 2023
Năm Mới, Sức Mới

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Câu cuối của Ê-sai chương 40 được nhiều tín hữu yêu thích và đã khích lệ các thế hệ người Do-thái và Cơ-đốc-nhân qua nhiều thế kỷ. Để có được bối cảnh cho câu 31 chúng ta hãy đọc câu 30: “Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã”. Khi đối diện với những áp lực trong cuộc sống, người mạnh mẽ nhất cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Những nỗi sợ hãi, những cơn giông bão của cuộc đời gặm nhấm ngay cả trái tim chai sạn nhất của con người. Những người mạnh mẽ này bị vấp ngã vì họ dựa vào sức riêng của mình. Lời Chúa hứa: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Chúng ta không thể đứng vững dựa vào khả năng riêng và sức lực hữu hạn của chúng ta. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để duy trì chúng ta. Khi chúng ta trông cậy vào Chúa chúng ta “bước đi bởi đức tin , chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa chớ không dựa vào sự hiểu biết của mình. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Trông cậy hoàn toàn vào Chúa là điều thiết yếu để chúng ta được sức mới từ gió Thánh Linh nâng chúng ta bay cao như chim ưng vượt qua những căng thẳng và khó khăn của cuộc sống trong quyền năng của Chúa.

Bạn đang trông cậy vào sức riêng hữu hạn của mình hay trông cậy nơi Chúa để được sức mới trong năm mới này?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con quyền năng qua Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt sự trông cậy nơi Ngài để được sức mới vượt qua những cơn giông bão của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 16-18

 209 total views,  3 views today