Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 27, 2022 – Chúa Đáp Lời Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 27, 2022
Chúa Đáp Lời Tôi

“Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.”
Thi Thiên 120:1

Thi-thiên 120 đến 134 gồm 15 bài hát người Do Thái dùng trong những cuộc hành trình trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa vào dịp lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần và lễ Lều Tạm. Các Thi-thiên này gọi chung là những “Bài Ca Đi Lên Từ Bực.” Đoạn đường trở về Giê-ru-sa-lem gọi là “đoạn đường đi lên,” vì vậy các bài ca này có tên là “Bài Ca Đi Lên Từ Bực.” Đây là tên dùng để chỉ một thể thơ của người Do Thái, trong loại thơ này, tác giả khai triển ý tưởng từng giai đoạn một, như cách người ta đi lên từng bậc thang. Mỗi bài ca nói lên một tình cảnh đặc biệt trong mối liên hệ giữa dân sự Chúa với Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống của dân Do Thái khi xưa cũng như chúng ta ngày nay, chúng ta phải trải qua những tình huống khó khăn thử thách nhưng Chúa luôn đáp lời chúng ta khi chúng ta kêu cầu cùng Chúa. “Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.” (Thi Thiên 120:1). Chúa luôn đáp lời kêu cầu của con cái Ngài và hứa sẽ ở cùng chúng ta trong suốt cuộc hành trình đức tin của chúng ta trên đất. “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.” (Phục Truyền 31:8).

Khi đến với Đức Chúa Trời, bạn có tin chắc rằng Ngài nghe bạn và quan tâm đến những gì bạn đang trải qua không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn đáp lời kêu cầu của con. Xin Chúa cho con luôn vững lòng trong Chúa vì biết rằng Ngài ở với con và cùng đi với con qua mọi cảnh huống của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 10-17

 309 total views,  1 views today