Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 8, 2023 – Như Mẹ Yên Ủi Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 8, 2023
Như Mẹ Yên Ủi Con

“Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con.”
Ê-sai 66:13a

Tháng Năm và riêng tuần lễ này tại Hoa Kỳ chúng ta được nhắc nhở về công ơn của những người Mẹ yêu quý và bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ mình. Người Mẹ luôn quan tâm đến con mình, an ủi, xoa dịu nỗi sợ hãi và đau đớn của con. Khi nói đến lòng yêu thương và chăm sóc cho dân Y-sơ-ra-ên, Chúa phán: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con.” (Ê-sai 66:13a). Câu này nói lên lòng quan tâm và sự an ủi của Chúa dành cho dân sự Ngài. Chúa so sánh sự an ủi của Ngài với sự an ủi của người mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con rất đặc biệt và tự nhiên từ khi con còn ở trong lòng mẹ. Một tình yêu gắn bó và hy sinh. Người mẹ biết chính xác nhu cầu của từng đứa con để chăm sóc trong sự dịu dàng và an ủi con khi bị tổn thương. Sự an ủi của mẹ thật là quý báu và cần thiết cho đời sống của con. Khi Chúa so sánh sự an ủi của Ngài như mẹ an ủi con, Chúa muốn chúng ta biết mối quan tâm đặc biệt của Chúa đối với con cái của Ngài. Khi đối mặt với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống, chúng ta có thể được an ủi khi biết rằng Chúa ở cùng chúng ta và mong muốn an ủi chúng ta. Chúng ta có thể hướng về Chúa qua lời cầu nguyện và tin tưởng rằng Chúa luôn thành tín với những lời hứa của Ngài.

Bạn có mối tương giao mật thiết với Chúa để nhận sự an ủi từ Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự chăm sóc và an ủi của Chúa dành cho con. Xin Chúa cho con luôn ở trong Chúa để nhận được sự an ủi từ Chúa khi phải đối diện với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 18-20

 183 total views,  1 views today