Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 27, 2023 – Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 27, 2023
Đức Chúa Trời Của Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”

Rô-ma 15:13 (BD2011)

Chúng ta đang tiến vào Mùa Giáng Sinh 2023. Bốn tuần trước Lễ Giáng Sinh được gọi là Mùa Vọng. Trong tiếng La-tinh Mùa Vọng có nghĩa là “đang đến.” Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta trông mong hay hướng về sự kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh và mong chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Mùa Vọng giúp chúng ta vượt qua sự ồn ào của ngày lễ để chú tâm vào lý do chính của mùa lễ Giáng Sinh. Bốn Chúa Nhật trong Mùa Vọng được đánh dấu bằng bốn sứ điệp của Mùa Giáng Sinh: Hy Vọng, Bình An, Vui Mừng và Yêu Thương. Trong tuần lễ đầu tiên của Mùa Vọng, xin lời cầu nguyện của sứ-đồ Phao-lô trong thơ Rô-ma cũng cho chúng ta Niềm Hy Vọng trong Mùa Giáng Sinh vì Chúa là Đức Chúa Trời của Hy Vọng. “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Niềm hy vọng trong lời hứa của Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho nhân loại qua Chúa Giê-xu. Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được “tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh”. Niềm hy vọng chúng ta có được không đến từ cảm xúc hay kinh nghiệm của con người nhưng đến từ quyền năng của Chúa Thánh Linh cho những người tin cậy Đức Chúa Trời của Hy Vọng.

Bạn đang chờ đợi, hay trông mong điều gì trong Mùa Vọng nầy?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời của Hy Vọng đã ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Xin quyền năng của Chúa Thánh Linh cho con luôn tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 14-16

 127 total views,  1 views today