Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Monday, December 14, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Monday, December 14, 2020

“Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Lu-ca 2:13-14

“Gloria in Excelsis Deo” nghĩa là “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” Có lẽ câu nầy trở thành quen thuộc với chúng ta vì được lập đi lập lại mỗi lần Giáng Sinh trong các bài thánh ca. Nhưng bạn có biết sự ngợi khen này chỉ dành cho một Đấng duy nhất không? Đấng đó là Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban sự bình an cho con người qua sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống nơi trần gian để qua sự chết của Chúa Giê-xu con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem sự cứu rỗi đến cho loài người làm vinh danh Đức Chúa Trời trên toàn vũ trụ và tiếp tục làm vinh danh Ngài mãi mãi. Thi Thiên 95:6 truyền dạy: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!” Đó là hành động của những người chăn chiên khi nghe thiên sứ ngợi khen Chúa “Gloria in Excelsis Deo”. Họ đã vội vàng đi đến và tôn thờ Chúa Giê-xu. Giáng sinh năm nay và suốt cuộc đời mong rằng tất cả chúng ta cũng thờ lạy Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận lời ngợi ca “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!”

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu xuống nơi trần gian và cho con được sự cứu rỗi trong Ngài. Nguyện tất cả sự vinh hiển ngợi khen thuộc về Ngài. “Gloria in Excelsis Deo – Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao!” A-men.

 575 total views,  2 views today