Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 14, 2023 – Niềm Vui Vĩnh Viễn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 14, 2023

Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Vui Mừng
Niềm Vui Vĩnh Viễn

“Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.”
Giăng 16:22 (BD2011)

Khi cái chết đến gần, Chúa Giê-xu muốn niềm vui của các môn đồ không mất đi khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đang cận kề. Chúa đề cập đến hai mối đe dọa chính đối với niềm vui của các môn đồ trong Giăng 16:4–24. Trước tiên, Chúa sẽ rời bỏ họ và đi đến với Đức Chúa Cha. Thứ hai, Chúa sắp chết. Cả hai đều có thể phá hoại niềm vui lâu dài của các môn đồ. Trong khi dặn bảo những điều quan trọng sắp xảy đến, Chúa Giê-xu cho môn đồ biết lý do của những lời phán dạy của Chúa: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11). Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết trước rằng họ sẽ buồn rầu khi chứng kiến Chúa chết. Tuy nhiên, chỉ ít lâu thôi, sau ba ngày Chúa sẽ sống lại, lúc ấy các môn đồ sẽ đổi buồn ra vui vì được gặp Chúa Phục Sinh. Và niềm vui mừng đó sẽ là niềm vui bất tận, không ai lấy mất được. “Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.” (Giăng 16:22). Chúng ta đang trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Trong thời gian chờ đợi chúng ta không thể tránh được những hoạn nạn, khó khăn. Kinh Thánh cho biết: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Phi-e-rơ 4:17-18).

Bạn có niềm vui vĩnh viễn trong Chúa dù khi gặp những đau khổ trên bước đường theo Chúa không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã giáng sinh, chịu chết vì tội lỗi nhân loại và đã sống lại khải hoàn. Xin Chúa cho con vững bước theo Chúa ngay cả khi ở trong những hoàn cảnh đau buồn vì biết rằng sự thử thách nhẹ và tạm không làm chuyển lay Niềm Vui Vĩnh Viễn trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 8-10

 164 total views,  1 views today