Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 16, 2023 – Rao Giảng Về Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 16, 2023
Rao Giảng Về Chúa Giê-xu

“Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 1:28

Trọng tâm đức tin của Cơ-đốc-nhân là Chúa Giê-xu và đó cũng là lý do sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở về sự quan trọng của trách nhiệm rao giảng, khuyên bảo và dạy dỗ về Ngài. “Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:28). Mục tiêu của sự nghe, học và làm theo Lời Chúa là để trưởng thành trọn vẹn trong Đấng Christ. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta luôn tập trung vào Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta không công bố điều gì khác hơn là Chúa Giê-xu. Các sứ-đồ sau khi Hội Thánh được thành lập đã rao giảng về Chúa Giê-xu và chỉ mình Ngài mà thôi. Thánh Kinh cho biết: “Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ.” (Công Vụ 5:42). Sứ-đồ Phao-lô tâm tình với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em.” (2 Cô-rinh-tô 4:5). Cơ-đốc-nhân trong Hội Thánh nhờ Lời Chúa được trưởng thành, có đời sống thánh khiết để chuẩn bị trình diện trước Đấng Christ như một cô dâu trong sạch và không tì vết. “Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.” (Ê-phê-sô 5:27).

Bạn có luôn tập trung vào Chúa Giê-xu và ham thích nghe Lời Chúa để được trưởng thành giống Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban Đức Thánh Linh và Kinh Thánh để con được biết Chúa Giê-xu và được trưởng thành trong Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt trọng tâm vào Chúa Giê-xu để được trưởng thành trở nên giống Chúa trong suy nghĩ, lời nói và hành động. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 8-9

 209 total views,  1 views today