Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 13, 2021 – Chúa Nghe Tiếng Khóc Ban Đêm

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 13, 2021

Chúa Nghe Tiếng Khóc Ban Đêm

“Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má.”
Ca Thương 1:2a

Sách Ca Thương bắt đầu bài ai ca đoạn 1 với sự than khóc của thành Giê-ru-sa-lem. Giê-rê-mi đã nhân cách hóa Giê-ru-sa-lem trở thành một người đàn bà góa với biết bao niềm sầu khổ. Nàng chỉ còn biết âm thầm “khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Trong tất cả mọi người, không ai an ủi nàng.” (Ca Thương 1:2). Tiếp theo trong các đoạn 1, 2 và 3 của sách Ca Thương là đầy sự buồn tủi và nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt ban đêm đó được xoa dịu đi khi “buổi sáng đến với sự mới mẻ bày tỏ sự thành tín lớn của Chúa” (Ca Thương 3:23). “Dù Ngài làm cho sầu khổ nhưng Ngài sẽ thương xót theo đức nhân từ vô lượng của Ngài.” (Ca Thương 3:32). Thế gian đầy đau thương này luôn có những tiếng khóc đẫm lệ hằng đêm. Nước mắt chỉ chấm dứt trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới khi Chúa Giê-xu trở lại (Khải Huyền 21:4). Cảm tạ Chúa, hiện nay Ngài luôn nghe tiếng khóc của chúng ta và Ngài “để nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài”. (Thi Thiên 56:8).

Có lẽ mỗi đêm bạn thổn thức tuôn tràn nước mắt và thật cô đơn vì không ai để ý đến dòng nước mắt chảy dài trên đôi má bạn. Xin Chúa cho bạn được an ủi và hy vọng qua lời Chúa hứa trong Kinh Thánh là Ngài luôn ở gần bạn, nghe tiếng thở than và thấy những dòng nước mắt của bạn.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, giữa những đau buồn, cô đơn trong cuộc đời, xin Ngài cho con tin chắc rằng tiếng khóc, những dòng nước mắt của con dù không ai biết, Ngài vẫn nghe và thấy. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 6-7.

 395 total views,  2 views today