Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 13, 2022 – Tràn Trề Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 13, 2022
Tràn Trề Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”
Rô-ma 15:13 (BD2011)

Trong một thế giới đầy hoạn nạn với chiến tranh, dịch bệnh, kinh tế khó khăn, giá xăng tăng vọt… nhưng trong Chúa chúng ta tràn trề hy vọng vì Chúa là Đức Chúa Trời của hy vọng. Sứ-đồ Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa: “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Hy vọng tràn đầy trong Chúa đem đến cho chúng ta niềm vui giữa thử thách và vững tâm, kiên nhẫn trước hoạn nạn. “Vì trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu; nhưng khi hy vọng đã được thấy thì không còn là hy vọng, vì ai lại trông mong điều mình đang thấy bao giờ? Nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, thì đó mới là điều chúng ta bền chí trông chờ.” (Rô-ma 8:24-25 BD2011). Sự vui mừng và bình an của chúng ta không đặt vào những điều chóng qua của thế gian nhưng đặt vào Đức Chúa Trời là Nguồn Hy Vọng. Chúng ta tràn trề hy vọng bởi vì Tình Yêu không bao giờ thay đổi của Chúa đối với chúng ta, tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta, tất cả những gì Ngài đang làm cho chúng ta và lời hứa của Chúa cho chúng ta trong những ngày sắp tới. “Linh hồn tôi hỡi, hãy yên lặng chờ đợi nơi Ðức Chúa Trời mà thôi, Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài.” (Thi Thiên 62:5 BD2011).

Lòng bạn có tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn sống trong niềm vui và sự bình an tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 1-3

 261 total views,  2 views today