Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 27, 2022 – Đời Sống Ngắn Ngủi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 27, 2022
Đời Sống Ngắn Ngủi

“Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.”
Thi Thiên 90:4-6

Thi Thiên 90:4-6 cho chúng ta thấy đời sống của con người thật ngắn ngủi. Môi-se ví sánh cuộc sống như một ngày vừa qua, như một canh của đêm, như dòng nước chảy, như một giấc ngủ, như bông hoa chỉ tươi đẹp trong buổi sáng lúc mặt trời vừa ló dạng nhưng khi bị cắt vào buổi chiều thì héo đi. Những điều này cho thấy con người không tồn tại mãi trên đời này. Trong năm 2022, chúng ta có những thân đã qua đời vì nhiều lý do. Nhưng dầu đang khoẻ mạnh, không bệnh tật gì, thì một ngày nào đó mỗi người chúng ta cũng sẽ chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian. Khi đối diện với lời nhắc nhở về sự hữu hạn của cuộc đời, chúng ta là những người tin cậy nơi Chúa không dao động vì câu 1 và câu 2 cho chúng ta biết: “từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta”“Chúa là Đức Chúa Trời”. Đây là điều an ủi và niềm hy vọng cho chúng ta vì biết rằng đời sống ngắn ngủi đầy gian truân chỉ là một khoảnh khắc so sánh với cõi vĩnh hằng trước mắt Chúa. “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi.” Chúa là nơi nương tựa vững chắc đời đời cho những người tin cậy Ngài.

Bạn đang sử dụng những ngày tháng ngắn ngủi Chúa cho trên trần gian như thế nào?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, trong giới hạn của đời người, xin Chúa giúp con được vững an vì biết chắc rằng Chúa là Đức Chúa Trời vĩnh hằng. Xin Chúa cho con biết sử dụng thời gian Chúa cho để làm vinh hiển danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 12-13

 229 total views,  2 views today