Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 1, 2022 – Hãy Nhướng Mắt Lên

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 1, 2022
Hãy Nhướng Mắt Lên

“Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.”
Giăng 4:35b

Làm chứng nhân cho Chúa là mạng lệnh của Chúa nhưng chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội để thực hành. Nhiều người trong chúng ta chỉ có bạn bè là Cơ-đốc-nhân và không kết giao nhiều với người chưa tin Chúa. Chúng ta cũng suy nghĩ là hầu hết những người trong thế gian không quan tâm đến Chúa Giê-xu. Đối với Chúa Giê-xu thì Ngài khẳng định rằng các cánh đồng đã chín vàng và sẵn sàng cho mùa gặt. Chúa Giê-xu phán: “Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.” (Giăng 4:35b). Xin Chúa cho chúng ta hãy nhướng mắt lên và mở rộng ra để nhìn thấy những cơ hội làm chứng về Chúa và tận dụng tối đa những cơ hội để chia sẻ Phúc Âm cho người khác qua nhiều phương tiện. Chúa Giê-xu đã nói câu này trong xứ Sa-ma-ri là nơi theo mắt thường nhìn thấy là chỗ khó truyền giảng Phúc Âm nhưng chính trong nơi không ngờ nhất lại trở thành mùa gặt của Đức Chúa Trời. Người đàn bà Sa-ma-ri sau khi tin nhận Chúa liền làm chứng về Chúa và đem lại cho Chúa một mùa gặt lớn. “Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm.” (Giăng 4:39).

Đôi mắt thuộc linh của bạn có đang nhướng lên để nhìn thấy những cơ hội làm chứng về Chúa cho người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt thuộc linh luôn nhướng lên để thấy những “mùa gặt” đang chín vàng và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho những người chưa tin Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 1-2

 337 total views,  1 views today