Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 21, 2023 – Chúa Bảo Vệ Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 21, 2023
Chúa Bảo Vệ Chúng Ta

“Vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.”
Xa-cha-ri 2:8b

Trong Xa-cha-ri chương 2, tiên tri Xa-cha-ri có khải tượng thiên sứ nói với ông rằng Giê-ru-sa-lem sẽ được phục hồi, thịnh vượng trong tương lai và kêu gọi dân sự của Chúa quay trở lại thành phố và xây dựng lại ngôi đền thờ huy hoàng hơn ngôi đền thờ trước đó. Đức Giê-hô-va kêu gọi dân sự Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn, xây dựng lại đền thờ và đổi mới tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời chân thật. Vì Chúa rất yêu thương dân Ngài và hứa bảo vệ họ khỏi kẻ thù của họ “Vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.” (Xa-cha-ri 2:8b). Cụm từ “con ngươi của mắt Ngài” nói lên một điều gì quý báu và có giá trị. Dân sự của Đức Chúa Trời rất quý giá đối với Ngài, và Ngài sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm hại họ. Câu này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang nhìn thấy chúng ta và chúng ta luôn ở dưới sự bảo vệ của Ngài. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta yên tâm khi biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên chúng ta và Ngài là Đấng bảo vệ chúng ta. Bất kể thử thách nào chúng ta gặp phải trong cuộc sống, chúng ta có thể tin cậy vào tình yêu của Chúa và quyền năng của Ngài để giúp chúng ta vượt qua. Chúng ta thực sự là con ngươi của mắt Ngài, và Ngài sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ, cứu giúp chúng ta. Con ngươi của mắt rất quý giá và mong manh, chúng cần được bảo vệ. Chúa yêu thương và bảo vệ chúng ta bằng cách ôm chúng ta vào lòng Ngài. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng.” (Ê-sai 40:11).

Bạn có biết Chúa luôn yêu thương và bảo vệ bạn như con ngươi của mắt Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa Giê-xu hứa ở cùng con trong thế gian này. Xin cho con luôn tin cậy vào sự yêu thương và bảo vệ của Chúa để được vững an trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 22-24

 198 total views,  1 views today