Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 12, 2023 – Mở Mắt Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 12, 2023
Mở Mắt Thuộc Linh

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”

Thi Thiên 119:18

Thi Thiên 119 gồm 176 câu nói về sự quý báu của Lời Chúa. Lời Chúa là lương thực hằng ngày và là sự tươi mát cho linh hồn chúng ta. Chúng ta phải trân trọng Lời Chúa vì Lời Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong lẽ thật, ánh sáng và hy vọng. Lời Chúa đem đến cho chúng ta sự vui mừng và bình an trong lòng. Chúng ta phải có mắt thuộc linh thật rộng mở để thấy được những điều kỳ diệu trong Lời Chúa. Tác giả Thi Thiên 119 đã cầu nguyện “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18). Khi mắt thuộc linh của chúng ta mở ra ham thích đọc Lời Chúa thì không còn bị cám dỗ bởi những sự “mê tham của mắt”. Khi lòng chúng ta khao khát Lời Chúa thì không còn “ham muốn những điều thuộc về xác thịt”. Khi chúng ta nhắm mắt không quan tâm, không đọc Lời Chúa thì đời sống chúng ta đi sai hướng và phạm tội cùng Chúa. Vì biết được nguy hiểm của một đời sống không có Lời Chúa nên tác giả Thi Thiên 119 đã quyết tâm hứa nguyện: “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:10-11).

Bạn có cầu nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong Lời Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa để đời sống con được đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 197 total views,  1 views today