Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday // 3/16/2022 – Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday // 3/16/2022
Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Giăng 3:16

Giăng 3:16 là câu nổi tiếng và được ghi nhớ nhiều nhất trong Kinh Thánh. Đây thường là câu đầu tiên mà các em trẻ học, và nhiều tín hữu mới tin Chúa làm quen với câu này trước tiên trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Một số người coi Giăng 3:16 là “câu chủ đề” cho toàn bộ Kinh Thánh. Giăng 3:16 mang một thông điệp sâu sắc về tình yêu, hy vọng và cuộc sống vĩnh cửu. Câu này không chỉ dạy chúng ta về Chúa Giê-xu, mà còn là một lời hứa vững chắc chúng ta có thể nhận được. Đối với một số người, Giăng 3:16 là câu thúc đẩy họ dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu và đi theo Ngài. Điều gì về câu Kinh Thánh này đã chiếm được tấm lòng và tâm trí của rất nhiều người? “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Giăng 3:16 cho chúng ta biết về tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và mức độ của tình yêu thương đó — lớn đến nỗi Ngài đã hy sinh Con Một của Ngài chết thay cho chúng ta. Câu này là một lời hứa và khẳng định hy vọng mà chúng ta có là một cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đợi những ai tin vào Chúa Giê-xu.

Bạn đã nhận món quà yêu thương quý báu nhất của Đức Chúa Trời chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban tặng món quà yêu thương quý báu nhất là chính Chúa Giê-xu cho con. Xin Chúa cho con hết lòng nói về Tình Yêu của Chúa cho nhiều người để họ nhận được sự cứu rỗi của Chúa hầu không bị hư mất mà được sự sống đời đời. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 9-10

 352 total views,  3 views today