Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 2, 2023 – Phước Hạnh Khi Được Tha Thứ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 2, 2023
Phước Hạnh Khi Được Tha Thứ

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!”

Thi Thiên 32:1

Thi Thiên 32 mô tả tuyệt vời lòng nhân từ tha thứ tội lỗi của Chúa. Thi Thiên 32 mở đầu bằng lời hứa phước hạnh của Chúa: “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!” (Thi Thiên 32:1) và kết thúc bằng sự vui mừng khi lòng được ngay thẳng công bình trước mặt Chúa: “Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!” (Thi Thiên 32:11). Vua Đa-vít thú nhận rằng sự che giấu tội lỗi đè nặng lên ông, cướp đi sức mạnh và sự vui tươi trong lòng ông. “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày; Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè.” (Thi Thiên 32:3-4). Từ trong sâu thẳm, vua Đa-vít biết mình không thể che giấu tội lỗi với Chúa, ông đã thú nhận tội lỗi mình và được Chúa tha thứ. Vua Đa-vít viết: “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.” (Thi Thiên 32:5). Thật là nhẹ nhõm trong lòng khi biết Chúa nhận lời xưng tội của mình và cất đi gánh nặng tội lỗi. Qua kinh nghiệm phước hạnh được tha thứ tội lỗi, vua Đa-vít mời gọi chúng ta: “Vì vậy mong mọi người có lòng tin kính hãy cầu nguyện với Ngài khi còn có thể tìm được Ngài.” (Thi Thiên 32:6a BD2011).

Bạn có thường xuyên xưng tội cùng Chúa để nhận sự phước hạnh khi được Chúa tha thứ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng nhân từ tha thứ. Xin Chúa cho con nhạy bén về sự cáo trách tội lỗi của Chúa Thánh Linh và xưng tội cùng Chúa để luôn sống trong phước hạnh được Ngài tha thứ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 5-9

 176 total views,  2 views today