Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 31, 2022 – Hãy Vui Mừng Vì Chúa Cai Trị Thế Giới

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 31, 2022
Hãy Vui Mừng Vì Chúa Cai Trị Thế Giới

“Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.”
Thi Thiên 97:1

Thi thiên 96-98 ca ngợi Chúa là Vua của thế giới. Thi thiên 97 nhấn mạnh sự cai trị công bình của Chúa dành cho muôn dân. Vì được Chúa cai trị, tác giả kêu gọi mọi người hãy vui mừng và cảm tạ Ngài. “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.” (Thi Thiên 97:1). Chúng ta không hiểu hết những sự huyền nhiệm của Chúa nhưng biết chắc rằng Chúa luôn luôn lấy sự công bình và ngay thẳng làm nền tảng cho sự cai trị của Ngài. “Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài; Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài.” (Thi Thiên 97:2). Trong bất cứ thời đại nào chân lý của Chúa vẫn vững bền và con người dù muốn hay không cũng không thể đi ra khỏi sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Tác giả Thi Thiên 97 xác quyết: “Vì, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đấng Chí cao trổi cao hơn cả trái đất; Ngài được tôn cao tuyệt các thần.” (Thi Thiên 97:9) Kết thúc Thi Thiên 97, tác giả mời gọi những người công bình thờ phượng Chúa hãy vui mừng cảm tạ Chúa. “Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.” (Thi Thiên 97:10-12)

Bạn có vui mừng khi biết chắc Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị muôn loài vạn vật. Xin Chúa cho con sống trong sự vui mừng, bình an và luôn tin cậy vào sự tể trị khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-Thương 3-5

 271 total views,  1 views today