Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 14, 2022 – Niềm Vui Bất Tận

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 14, 2022
Niềm Vui Bất Tận

“Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.”
Giăng 16:22 (BD2011)

Trong đêm Chúa Giáng Sinh, thiên sứ phán cùng các người chăn chiên rằng: “ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” (Lu-ca 2:10).Sự vui mừng được hứa trong đêm Giáng Sinh đầu tiên không phải chỉ là sự vui mừng lớn nhưng cũng là niềm vui bất tận cho những người ở trong Chúa. Khi cái chết đến gần, Chúa Giê-xu muốn niềm vui của các môn đồ không mất đi khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đang cận kề. Chúa đề cập đến hai mối đe dọa chính đối với niềm vui của các môn đồ trong Giăng 16:4–24. Trước tiên, Chúa sẽ rời họ và đi đến với Đức Chúa Cha. Thứ hai, Chúa sắp chết. Cả hai đều có thể phá hoại niềm vui lâu dài của các môn đồ. Trong khi dặn bảo những điều quan trọng sắp xảy đến, Chúa Giê-xu cho môn đồ biết lý do của những lời phán dạy của Chúa: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11). Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết trước rằng họ sẽ buồn rầu khi chứng kiến Chúa chết. Tuy nhiên, chỉ ít lâu thôi, sau ba ngày Chúa sẽ sống lại, lúc ấy các môn đồ sẽ đổi buồn ra vui vì được gặp Chúa Phục Sinh. Và sự vui mừng đó sẽ là niềm vui bất tận, không ai lấy mất được. “Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi.” (Giăng 16:22). Chúng ta đang trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại. Trong thời gian chờ đợi chúng ta không thể tránh được những hoạn nạn, khó khăn. Kinh Thánh cho biết: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Phi-e-rơ 4:17-18).

Bạn có niềm vui lớn và bất tận trong Chúa dù khi gặp những đau khổ trên bước đường theo Chúa không?

Cầu Nguyện:
Cảm tạ Chúa đã đến nơi trần gian, chịu chết vì tội lỗi nhân loại và đã sống lại khải hoàn. Xin Chúa cho con vững bước theo Chúa ngay cả khi ở trong những hoàn cảnh đau buồn vì biết rằng sự thử thách nhẹ và tạm không làm chuyển lay Niềm Vui Bất Tận trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Hê-bơ-rơ 8-10

 223 total views,  1 views today