Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 14, 2023 – Giê-hô-va Ra-pha!

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 14, 2023
Giê-hô-va Ra-pha!

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.”

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26

GIÊ-HÔ-VA RA-PHA nghĩa là “Chúa là Đấng chữa lành” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27. Dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se dẫn qua Biển Đỏ và tiếp tục đi vào đồng vắng Su-sơ. Sau ba ngày đi trong đồng vắng nóng nực thiếu nước để uống họ tìm được nước tại đất Ma-ra, nhưng nước lại đắng không uống được cho nên dân sự trách móc Môi-se. Môi-se cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài chỉ cho ông lấy cây gậy ném vào nước, nước trở nên ngọt uống được. Kế đến Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh cho dân sự ngay tại đồng vắng; nếu dân sự thi hành thì không bị những bệnh mà Ngài giáng xuống cho dân Ai Cập. Chính Chúa xác nhận: “Ta là Giê-hô-va Ra-pha, Đấng chữa bệnh.” Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy các tai vạ, bệnh tật xảy ra cho dân Ai Cập, và Chúa thường nhắc lại nhiều lần cho dân sự ngõ hầu họ kính sợ và vâng lời Ngài thì không bị những tai vạ đó. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa là Đấng Chữa Lành trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúa chữa lành cả bệnh tâm linh lẫn thể xác. Ngài chữa lành bệnh tâm linh qua sự chết của Chúa Giê-xu để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi tội ác. Ngài cũng chữa lành bệnh trong thể xác của chúng ta trong sự thương xót và chương trình của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết hoàn toàn tin cậy Chúa, tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện và sự khôn sáng từ Chúa qua Lời của Ngài. Hãy đến với Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể chữa lành bệnh tật về phần thể xác, tinh thần và tâm linh của con. Xin cho con hoàn toàn đặt trọn đức tin vào Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-tê 8-10

 163 total views,  1 views today