Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 29, 2023 – Vui Mừng Trong Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 29, 2023
Vui Mừng Trong Hy Vọng

“Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.”

Rô-ma 12:12 (BD2011)

Giáng Sinh là Mùa Hy Vọng! Làm sao chúng ta có thể vui mừng trong hy vọng khi đang sống trong một thế giới tràn đầy sự đau buồn? Trong Rô-ma 12, sứ đồ Phao-lô nài khuyên Cơ-đốc-nhân “hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh, và đẹp lòng Ðức Chúa Trời; đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em.” (Rô-ma 12:1). Những câu sau đó, sứ-đồ Phao-lô liệt kê ra một loạt các mệnh lệnh ngắn để các Cơ-đốc-nhân thực hành. Ba mệnh lệnh trong Rô-ma 12:12 là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần và tâm linh của mỗi Cơ-đốc-nhân. “Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.” (Rô-ma 12:12). Mệnh lệnh đầu tiên đối với Cơ-đốc-nhân là vui mừng trong hy vọng. Thông thường, chúng ta không thích ai nói rằng chúng ta cần thay đổi thái độ của mình để trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, trong câu này sứ-đồ Phao-lô khẳng định rằng hy vọng của chúng ta đáng để chúng ta vui mừng. Hy vọng gì có thể làm cho chúng ta luôn vui mừng? Phao-lô đề cập đến sự cứu rỗi là điều quý báu nhất và đó là niềm vui của Cơ-đốc-nhân vì “trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu.” (Rô-ma 8:24). Sứ-đồ Phao-lô không coi thường những nỗi đau khổ Cơ-đốc-nhân phải trải qua khi ông nói hãy nhẫn nại trong gian khổ, nhưng ông muốn nói khi chúng ta có sự vui mừng trong hy vọng thì những “sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến.” (Rô-ma 8:18). Mệnh lệnh sau cùng “hãy bền lòng cầu nguyện” nhắc nhở chúng ta trong khi trải qua những đau khổ, trong khi chờ đợi những gì chúng ta hy vọng, chúng ta nên cầu nguyện. Chúa nghe, hiểu và đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta ngay cả khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói thì “Ðức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, nhưng chính Ðức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời.” (Rô-ma 8:26).

Bạn có vui mừng trong hy vọng cứu rỗi vững chắc Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đảm bảo về sự cứu rỗi của con qua Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn vui mừng trong hy vọng mặc dầu con đang trải qua những sự thử thách trong cuộc sống nhưng những sự đau đớn bây giờ không đáng so sánh với niềm vui cứu rỗi Ngài ban cho con và sự vinh hiển khi Ngài trở lại. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 5-8

 128 total views,  1 views today