Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 4, 2023 – Nhân Chứng Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 4, 2023
Nhân Chứng Của Đức Chúa Trời

“Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.”

Ê-sai 43:10

Y-sơ-ra-ên là quốc gia giao ước của Đức Chúa Trời, được Chúa chọn làm nhân chứng của Chúa cho một thế giới tăm tối và nhân loại sa ngã. “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.” (Ê-sai 43:10). Y-sơ-ra-ên là tôi tớ đặc biệt của Đức Chúa Trời, được tạo ra để làm chứng cho thế giới và công bố phúc âm về vương quốc sắp đến của Đức Chúa Trời cho các quốc gia thờ thần tượng, không tin kính. Chúa lặp lại một lần nữa: “Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời!” (Ê-sai 43:12). Ngày nay, Cơ-đốc-nhân được mời gọi để trở thành nhân chứng của Đức Chúa Trời cho thế giới đang cần sự cứu rỗi của Chúa. Qua ân điển của Chúa chúng ta được biết và tin Chúa Giê-xu là Đấng tự hữu hằng hữu là Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Bạn có biết và tin Chúa là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất không? Bạn có là nhân chứng của Chúa cho một thế giới đang đắm chìm trong tội lỗi không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con, chọn con là tôi tớ và nhân chứng của Chúa. Xin Chúa cho con luôn loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 10-11

 176 total views,  1 views today