Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 14, 2022 – Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 14, 2022
Lời Chúa Phục Hồi Sinh Lực

“Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.”
Thi Thiên 119:25

Thi Thiên 119 là chương dài nhất trong Kinh Thánh và trọng tâm từ đầu đến cuối của Thi Thiên này là Lời Chúa. Lời Chúa ngọt hơn mật ong và là ánh sáng cho bước đi của chúng ta trong cuộc sống. Thi Thiên 119 cũng cho biết Lời Chúa làm sống lại và làm tươi mới chúng ta. “Linh hồn tôi dính vào bụi đất, Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:25). Chúng ta đang sống trong một thế gian đầy tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta có khuynh hướng bám vào bụi trần. Bụi đất cũng nhắc nhở chúng ta về hậu quả của tội lỗi dẫn đến sự chết và sự hoạn nạn, khổ nhọc trong cuộc sống. Chúa phán cùng A-đam sau khi phạm tội rằng: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19). Chúng ta không tự làm điều gì được khi đang bị chôn vùi trong cát bụi. Chỉ có lời hằng sống của Chúa nâng chúng ta lên qua những lời hứa quý báu trong lời Chúa. “Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:28). Dù chúng ta đang bị cuốn hút bởi cát bụi của thế gian hay đang mòn mỏi trong hoạn nạn, lời Chúa an ủi chúng ta và cho chúng ta hy vọng sống. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi Thiên 119:50). 

Bạn có đang được phục hồi sinh lực nhờ Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Chúa. Xin Chúa cho con yêu mến và suy gẫm Lời Chúa để được Lời Ngài phục hồi tâm linh mòn mỏi của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48

 276 total views,  2 views today