Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 11, 2023 – Hãy Đến Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 11, 2023
Hãy Đến Thờ Phượng Chúa

“Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!”
Thi Thiên 95:6

Mỗi Chúa Nhật, Cơ Đốc nhân khắp nơi trên thế giới có cơ hội họp nhau lại thờ phượng Chúa. Chương trình và hình thức thờ phượng tại mỗi địa phương có thể khác nhau nhưng đối tượng của sự thờ phượng được Thi Thiên 95 xác định là Đấng Tạo Hóa (câu 6) và Đấng Cứu Chuộc (câu 1) của người đến thờ phượng. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất xứng đáng nhận sự tôn cao, thờ phượng vì Ngài là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta và là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Thi Thiên 95:6 mời gọi “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!” Dân sự của Chúa trong thời Cựu Ước bày tỏ thái độ khiêm nhường, đầu phục khi đến thờ phượng Chúa qua hành động cúi xuống, quì gối xuống. Thái độ khiêm tốn, đầu phục trong tấm lòng cần thiết cho sự thờ phượng Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8). Chúa Giê-xu cũng cho biết Đức Chúa Trời đang tìm kiếm “những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:23-24).

Bạn đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc bạn với thái độ như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được đặc ân thờ phượng Chúa là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc con. Xin Chúa cho con thờ phượng Chúa với tấm lòng vui mừng, biết ơn, hạ mình và đầu phục Ngài. Nguyện sự thờ phượng Chúa của con và Hội Thánh được đẹp lòng Chúa và làm Sáng Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 11: Xin đọc Ê-sai 52-57
Thứ Bảy August 12: Xin đọc Ê-sai 58-63
Chúa Nhật August 13: Xin đọc Ê-sai 64-66

 175 total views,  1 views today