Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 12, 2024 – Đức Chúa Trời Là Cha

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 12, 2024
Đức Chúa Trời Là Cha

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!”
Ga-la-ti 4:6

Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời. Mỗi danh xưng của Đức Chúa Trời đều có ý nghĩa đặc biệt và diễn tả một đức tính tuyệt đối của Ngài. Danh xưng “A-ba! Cha!” nói lên mối tương giao của Đức Chúa Trời với những người tin nhận Ngài. Giăng 1:12 cho biết “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Khi chúng ta tin nhận Chúa thì ngay lập tức chúng nhận được sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh ấn chứng chúng ta là con Đức Chúa Trời. “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:15-16). “A-ba” là chữ thông dụng trong thời Chúa Giê-xu để con gọi cha mình. Vì thế “A-ba” nói đến sự thân mật, không khách sáo hay hình thức lễ nghi. Trong bài cầu nguyện mẫu (Ma-thi-ơ 6:9-13), Chúa dạy con cái Chúa bắt đầu bài cầu nguyện bằng “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. “Lạy Cha chúng con” nói lên Đức Chúa Trời là Cha của tất cả những người tin nhận Ngài.

Bạn có mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời là Cha của bạn không?

Cầu Nguyện
Lạy Cha yêu thương của chúng con, con tạ ơn Chúa vì đã cứu con, ban cho con đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đem con vào gia đình của Ngài. Xin cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và sống yêu thương, hiệp một với các anh chị em trong Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-tê 1-3

Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh Bắc California – December 9, 2023

Saturday, December 9, 2023 | 7pm
Chương Trình Giáng Sinh – Christmas Celebration
Northern California Vietnamese Alliance Churches

Emmanuel Baptist Church
467 N. White Road
San Jose, CA 95127
(in the Sanctuary)

For English Simultaneous Translation:
Please call (978) 990-5000, then enter access code 5551983#


Saturday, December 9, 2023 | 7pm
English Ministry Christmas Service
NorCal Vietnamese Alliance Youth (VAY)


Emmanuel Baptist Church
467 N. White Road
San Jose, CA 95127
(in the Gym)Livestream – Trực Tuyến:

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 7, 2023 – Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 7, 2023
Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa


“Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài.”
Thi Thiên 132:7

Thi Thiên 132 là Thi Thiên dài nhất trong 15 “Bài Ca Đi Lên Từ Bực” được dân sự Y-sơ-ra-ên sử dụng để hát khi họ tiến lên đền thánh Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa. Thi Thiên 132 là lời cầu nguyện của cộng đồng dân thánh xin Đức Chúa Trời nhớ đến lời hứa nguyện của Vua Đa-vít và lòng chân thành sốt sắng của Vua Đa-vít khi muốn đem hòm giao ước đặt trong đền tạm để chờ đợi xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên 132 kể lại lòng trung thành của Vua Đa-vít và lời thề mà ông đã hứa với Đức Chúa Trời về ước muốn xây dựng một nơi ở cho Đấng Quyền Năng của Gia-cốp. “Đức Giê-hô-va ôi! xin nhớ lại Đa-vít, Và các sự khổ nạn của người; Thể nào người thề cùng Đức Giê-hô-va, Và hứa nguyện với Đấng Toàn năng của Gia-cốp: Tôi hẳn không vào trại mình ở, Chẳng lên giường tôi nghỉ, Không cho mắt tôi ngủ, Cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, Cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, Một nơi ở cho Đấng Toàn năng của Gia-cốp!” (Thi Thiên 132:1-5). Những câu trong phần cuối của Thi Thiên 132 nói lên sự thành tín của Chúa hứa ban cho Ngôi của Vua Đa-vít bền vững đời đời. Dù Vua Đa-vít không chính tay xây cất đền thờ, nhưng lòng trung thành và sốt sắng của vua khiến người hành hương thờ phượng Chúa vui mừng cảm động và đã hát lên bài ca này như lời cầu nguyện. “Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài.” (Thi Thiên 132:7).

Bạn có đặt sự thờ phượng và lòng lo tưởng đến công việc Chúa ưu tiên nhất trong đời sống không? Bạn có vui mừng và mong chờ được cùng con dân Chúa tiến vào nhà thờ mỗi Chúa Nhật để thờ phượng trước bệ chân Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng và Thành Tín đáng được tôn thờ. Xin Chúa cho con luôn đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và vui mừng khi được thờ phượng trước bệ chân Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 7: Xin đọc Thi-thiên 72-77
Thứ Bảy July 8: Xin đọc Thi-thiên 78-80
Chúa Nhật July 9: Xin đọc Thi-thiên 81-87

 218 total views