Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 9, 2021 – Chúa Phục Sinh Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 9, 2021

Chúa Phục Sinh Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ

“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.”
Giăng 20:1

Chúa Giê-xu Phục Sinh vào buổi sáng sớm Ngày Thứ Nhất Trong Tuần Lễ tức là Sáng Chúa Nhật. Kinh Thánh và chính Chúa Giê-xu cũng báo trước Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Chúa Giê-xu sống lại sau ba ngày để chứng minh rằng Ngài thật sự đã chết, ứng nghiệm lời tiên tri về sự sống lại sau ba ngày của Chúa và sự sống lại sau ba ngày của Ngài cũng đúng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chúa Giê-xu đã chết vào ngày thứ Sáu, ngày Nisan 14 theo lịch Do Thái, ngày dâng sinh tế chiên con của Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã hy sinh chịu chết đền tội cho nhân loại. Đến ngày thứ ba tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ Chúa Giê-xu đã sống lại khải hoàn. Ngài sống lại để ban cho những người tin nhận Ngài một giao ước mới, một cuộc sống mới. Tất cả bốn sách Phúc Âm đều tường trình rõ ràng Chúa Phục Sinh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Ma-thi-ơ 28:1, Mác 16:2, Lu-ca 24:1 và Giăng 20:1). Ngày thứ nhất trong tuần lễ còn được gọi là Ngày của Chúa (Khải Huyền 1:10). Chúa Thánh Linh cũng giáng lâm khai sinh Hội Thánh vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Công Vụ 2:1-36). Sau khi Chúa Phục Sinh, các môn đồ đầu tiên cho đến ngày nay thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần lễ tức là Chúa Nhật.

Bạn có tôn trọng Ngày của Chúa không? Bạn có vui mừng khi được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì được thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu sống lại. Xin Chúa cho con luôn tôn trọng Ngày của Chúa để thờ phượng và ngợi khen Chúa. A-men.  

 506 total views,  1 views today